25.4.2019
  • Liikenne

Tietyömaa kuin tuotantolinja – BPO:n avulla tiet valmistuvat tarkasti ja tehokkaasti kuin tehtaassa

Autoilijat ja muut tienkäyttäjät voivat törmätä tänä vuonna suurella todennäköisyydellä liikkuvaan tehtaaseen, joka päällystää tietä tuotantolinjan teholla. Kyse on asfalttiautoista ja -koneista koostuvasta letkasta, jonka työtä ohjaa minuutin tarkkuudella tietokonesovellus.

Kyse on Saksassa vuonna 2014 kehitetystä BPO-tuotannonohjaus (Bauprozessoptimierung) ja -optimointijärjestelmästä, joka virtaviivaistaa ja tehostaa tietöitä merkittävästi. Järjestelmää on käytetty YIT:ssä jo kahden vuoden ajan, mutta tänä vuonna YIT ottaa sen käytössä isoja askeleita eteenpäin, kertoo YIT:n kehityspäällikkö Juha Pohjola

”Viime vuonna käytimme BPO:ta viidellä ELY-keskuksen tietyömaalla, tänä vuonna tavoitteena on hyödyntää sitä kaikissa ELYn töissä”, Pohjola sanoo. 

BPO:ssa huomiota kiinnitetään erityisesti valmistuksen, massankuljetuksen sekä levityksen synkronointiin. Koko ketju suunnitellaan ja ajoitetaan siten, että valmistus ja levitys tapahtuvat mahdollisimman tehokkaasti. Tämän lisäksi järjestelmä tuottaa määrä- ja laatutietoa tehtaalta ja työmaalta sekä mahdollistaa tiedonkulun ja näkyvyyden kaikille osapuolille.  

Käytännössä homma toimii näin: Ensimmäiseksi BPO:ssa luodaan kaikille osapuolille jaettava suunnitelma, joka sisältää aikataulut, resurssit ja muut oleelliset tiedot. Mitä ikinä tapahtuukaan, jokaisella on sama kokonaiskuva prosessista. Suunnitelman pohjalta asfalttiasema tilaa oikeaan aikaan tarvittavan määrän bitumia ja kiviainesta. Riippuen työn määrästä, työmaalle lähetetään sopiva määrä autoja, joiden liikkeet ja toimenpiteet tiedetään minuutilleen.  

”Näin massaa on aina työmaalla ja levitys etenee suunnitelman mukaan. Autoja voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Päivän päätteeksi kaikki saavat nappia painamalla raportin, josta näkyy tehdyt toimenpiteet ja niihin käytetyt materiaalit”, Pohjola kertoo. 

YIT:n oma kehitystyö on kerännyt kiitosta ja rahoitusta  

Pohjola kertoo, että YIT:llä valittiin BPO, koska järjestelmä on kevyt ja helppo ottaa käyttöön. ”Periaatteessa riittää, että meillä on kaksi tablettia ja ohjelmisto, niin saamme tämän toimimaan.” BPO vaatii Pohjolan mukaan enemmän manuaalista työtä ja integrointia järjestelmien kanssa kuin muut vastaavat, enemmän automatisoidut järjestelmät. Samalla se on kuitenkin paljon joustavampi.  

Järjestelmä sopii ennen kaikkea ELYn työmaiden kaltaisiin isoihin hankkeisiin, joissa korostuvat koordinointi ja täsmällisyys.  

”Näissä hankkeissa on yleensä useita massaa tekeviä koneasemia ja päällystyskohteita. ELYn tietyömaat ovat ykköspaikkoja BPO:n käyttämiselle ja kehittämiselle ja niistä mekin lähdemme hakemaan etua.” 

BPO on kerännyt kiitosta YIT:n omalta väeltä kuin myös Väylältä, jolta on saatu hieman rahallista tukea kehitystyöhön ja hankkeisiin. 

Väylässä on etsitty digitalisaatiosta apua tienpäällystystöiden tehokkuuden ja lopputuotteen laadun parantamiseen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Hankinnan asiantuntija Katri Eskola on tyytyväinen kehitystyön tuloksiin: ”YIT on kehittänyt BPO-järjestelmää ketterästi meidän ympäristöömme sopivaksi. Sen avulla voidaan koota ja raportoida myös niitä tietoja, joita Väylä ja ELY-keskukset tilaajina edellyttävät. Myös tiedon tuotanto tehostuu.” 

Lue lisää asfaltista

Sulje
Lähetetään...