Pyhäjärvi - Murtomäki 2

Murtomäki 2

Pyhäjärven kuntaan selvitetään mahdollisuutta kehittää Murtomäki 2 tuulivoimapuisto.


YIT Suomi Oy suunnittelee Pyhäjärven kaupungin Murtomäen alueelle tuulivoima- ja aurinkovoima-aluetta. Hankealue sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Pyhäjärven keskustaajamasta ja se sijoittuu rakenteilla olevan Murtomäki tuulivoimahankkeen välittömään läheisyyteen.

Hankealueelle on valmisteluvaiheen kaavaluonnoksessa suunniteltu rakennettavaksi enintään 17 tuulivoimalan tuulivoimapuisto sekä aurinkovoima-alue. Murtomäki 2 hankealue on noin 2300 hehtaaria. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja yleiskaavoitus ovat käynnissä. YVA- ja kaavaprosessin aineisto selvityksineen löytyy oheisista linkeistä:


Hankkeen toteutusaikataulu

Murtomäki 2 hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut ja yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut siitä perustellun päätelmän kesäkuussa 2023. Osayleiskaavoitus etenee kaavaehdotusvaiheeseen tammikuussa 2024 ja kaavan hyväksymiskäsittely arvioidaan olevan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Rakennusluvat tullaan hakemaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen tapahtuu 2025–2026 ja tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähköntuotanto on arvioitu alkavan vuonna 2026.

Hankkeen sijainti kartalla

Määränpää:

Hankkeen nimi: Murtomäki 2

Sijainti: Pyhäjärvi

Turbiinien lukumäärä: 14-17 kpl

Turbiinien malli: Ei vielä tiedossa

Korkeus: max. 280 mOta yhteyttä

Jarno Hautamäki
Projektipäällikkö

Ajankohtaista

16.11.2023  Hankkeen tuulimittaus käynnistyy marraskuussa 2023.

Osana hankekehitystä alueelle pystytetään marraskuussa 2023 tuulimittausmasto, joka kerää tarkkaa dataa alueen tuulisuudesta.

16.09.2022 YIT selvittää aurinkovoiman lisäämistä hankealueelle.

Kaavoituksen yhteydessä tarkastelemme mahdollisen aurinkovoiman lisäämistä hankealueelle. Otamme tämän myös huomioon YVA-tarkastelussa.

Kaava-aloite jätettiin kuntaan vuonna 2021. 

  

Kaavoituksen yhteydessä suoritettavassa Ympäristön vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan 13 tuulivoimalan kokonaisuutta ja kahta sähköliitynnän vaihtoehtoa.