Pyhäjärvi - Murtomäki 2

Murtomäki 2

Pyhäjärven kuntaan selvitetään mahdollisuutta kehittää Murtomäki 2 tuulivoimapuisto.


YIT Suomi Oy suunnittelee Pyhäjärven kaupungin Murtomäen alueelle tuulivoima- ja aurinkovoima-aluetta. Hankealue sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Pyhäjärven keskustaajamasta ja se sijoittuu rakenteilla olevan Murtomäki tuulivoimahankkeen välittömään läheisyyteen.

Hankealueelle on valmisteluvaiheen kaavaluonnoksessa suunniteltu rakennettavaksi enintään 17 tuulivoimalan tuulivoimapuisto sekä aurinkovoima-alue. Murtomäki 2 hankealue on noin 2300 hehtaaria. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja yleiskaavoitus ovat käynnissä. YVA- ja kaavaprosessin aineisto selvityksineen löytyy oheisista linkeistä:


Hankkeen toteutusaikataulu

Murtomäki 2 hankkeen alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-menettely ja osayleiskaavoitus tapahtuu vuosien 2021–2023 aikana.Hankkeen tekninen suunnittelu ja rakennuslupien haku tapahtuu vuosien 2024–2025 aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen tapahtuu 2025–2026 ja tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähköntuotanto on arvioitu alkavan vuonna 2026.

Hankkeen sijainti kartalla

Määränpää:

Hankkeen nimi: Murtomäki 2

Sijainti: Pyhäjärvi

Turbiinien lukumäärä: 14-17 kpl

Turbiinien malli: Ei vielä tiedossa

Korkeus: max. 280 mOta yhteyttä

Jarno Hautamäki
Projektipäällikkö

Ajankohtaista

16.09.2022 YIT selvittää aurinkovoiman lisäämistä hankealueelle

Kaavoituksen yhteydessä tarkastelemme mahdollisen aurinkovoiman lisäämistä hankealueelle. Otamme tämän myös huomioon YVA-tarkastelussa.