Tuulivoiman hyödyt maanomistajille.

Selvitetään yhdessä puhaltavatko suotuisat tuulet maa-alueellasi. Valjasta tuuli vuokratuloiksi.


Tuulivoima ja maanomistajat

Tuulivoimapuistojen keskiössä on maanomistajat, joiden maille tuulivoimalat rakennetaan ja he saavat tästä vuokratuloa tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Alustavassa kartoituksessa maanomistajan kanssa selvitetään maa-alan sopivuutta tuulivoimalle ja kerrotaan ajankohtaista tietoa tuulivoimasta sekä hankkeiden etenemisestä.

Vuokratulojen lisäksi alueen tiet paranevat ja ne ovat maanomistajien vapaassa käytössä metsätalouden, marjastuksem, sienestyksen tai metsästyksen harjoittamiseen normaalisti. Vuokraamalla maat tuulivoiman rakentamiselle on maanomistaja mukana Suomen omaenergiavaraisuuden rakentamisessa.

Miksi YIT?

Meille on tuulivoimaloiden ja infrarakentamisesta runsas kokemus. Olemme jo vuodesta 2010 toteuttaneet lähes 200 tuulivoimalan perustusta sekä muuta tuulipuistoinfraa asiakkaillemme.

Tuulivoiman kehittäminen on tärkeä osa työtä kohti YIT:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita.


Niitä ovat oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden CO2-päätöjen puolittaminen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, hiilineutraalien kiinteistöjen tavoittelu käytön aikana sekä omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisten CO2-tunnuslukujen ja laskeminen vuodesta 2020 alkaen.

Tuulivoimaprojektin eri vaiheet

Tuulivoimaprojektin vaiheet
Näin tuulivoimahanke käynnistyy
 • Esiselvitys, sopivan alueen etsintä ja valinta
 • Neuvottelut maanomistajan, kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa sekä maanvuokrauksen sopimusneuvottelut
 • Lausunnon pyytäminen puolustusvoimilta sekä lentoliikenneviranomaiselta voimaloiden sijoittamiseksi alueelle
 • Melu- ja välkevaikutusten selvittäminen
 • Neuvottelut sähköverkkoyhtiön kanssa
 • Kaavoitussopimus kunnan kanssa
 • ELY-keskukselta päätös siitä, sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, ja jos sovelletaan, silloin tehdään YVA-selvitys
 • Luonto-, maisema- ja arkeologinen selvitys
 • Alueen kaavoitus tuulivoimakäyttöön
 • Tuulimittaukset
 • Lupien hakeminen (mm. rakennuslupa)
 • Verkkoliityntäsopimus
 • Rahoituksen järjestäminen
 • Voimalatoimittajan valinta
 • Tuulivoimapuiston infran rakentaminen kuten esim. tien rakentaminen
 • Turbiinien pystytys, käyttöönotto, huoltaminen, käytöstä poisto (n. 30-35 vuoden päästä)
 • Rakenteiden purku ja alueen maisemointi
 • Mahdollisen uuden hankkeen aloitus alueella

Useampi vaihe voi olla käynnissä samanaikaisesti.

KESKIKOKOISEN TUULIVOIMAHANKKEEN (noin 10 tuulivoimalaa) kokonaiskesto alkuselvityksistä valmiiseen tuulipuistoon on keskimäärin 2–4 vuotta. Hankkeen eteneminen riippuu monesta seikasta, muun muassa tehtävien selvitysten aikataulutuksesta, sekä missä määrin tuulivoimaprojektin läpivienti on paikkakunnalle ja alueen viranomaisille entuudestaan tuttu asia.

TUULIVOIMA TUO TULOJA paikkakunnalle monin eri tavoin. Kiinteistöveroa kunta saa perustuksista, itse tornista sekä konehuoneen rungosta. Riippuen tuulivoimapuiston yhtiömuodosta ja muista seikoista, voi kunta saada myös yhteisöverotuloa tuulivoimasta.

OTA YHTEYTTÄ JA SELVITETÄÄN YHDESSÄ TUULIVOIMAPOTENTIAALI KUNNASSANNE.

LUE LISÄÄ TUULIVOIMAN ALUEELLISISTA VAIKUTUKSISTA

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä uusiutuvan energian hankekehitystiimiin

Viestin käsittelyn nopeuttamiseksi, kuvailethan asiasi mahdollisimman tarkasti.

Toivon yhteydenottoa