Pyhäjärvi – Hallakallio

Hallakallio

Pyhäjärven kuntaan selvitetään mahdollisuutta kehittää tuulivoimapuisto Hallakallion alueelle.


YIT Suomi Oy suunnittelee Pyhäjärven kaupungin Hallakallion alueelle tuulivoima-aluetta. Hankealue sijaitsee Hiidenkylän ja Pitäjänmäen kylien läheisyydessä, noin 17 kilometrin päässä Pyhäjärven keskustaajamasta.

Hankealueelle on alustavan suunnitelman mukaan suunniteltu rakennettavaksi enintään 28 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä.

Hallakallion hankealue on pinta-alaltaan noin 3200 hehtaaria.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja yleiskaavoitus ovat käynnistyneet 2022 vuoden lopulla. YVA- ja kaavaprosessin aineistoa selvityksineen tullaan lisäämään oheisiin linkkeihin:


Hankkeen toteutusaikataulu

Hallakallio hankkeen alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-menettely ja osayleiskaavoitus tapahtuu vuosien 2023–2024 aikana, jonka jälkeen tehdään tarkempaa suunnittelua. Tavoitteena on, että rakentaminen tapahtuu 2026–2027 ja tuulivoimaloiden sähköntuotanto on arvioitu alkavan vuonna 2027.

Hankkeen sijainti kartalla

Määränpää:

Hankkeen nimi: Hallakallio

Sijainti: Pyhäjärvi

Turbiinien lukumäärä: Enintään 28

Turbiinien malli: Ei vielä tiedossa

Korkeus: max. 310 mOta yhteyttä

Jarno Hautamäki
Projektipäällikkö

Ajankohtaista

OAS ja YVA arviointiohjelmat ovat valmistuneet

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arvion arviointiohjelma ovat valmistuneet alkuvuodesta 2023.

Kaava-aloite jätettiin kuntaan vuonna 2021.

Kaava-aloite jätettiin kuntaan vuonna 2021.

Kaavoituksen yhteydessä suoritettavassa Ympäristön vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan 13 tuulivoimalan kokonaisuutta ja kahta sähköliitynnän vaihtoehtoa.