Aurinkovoima - kirkkaasti parempaa energiaa

Aurinkovoima ratkaisut avaimet käteen periaatteella


Aurinkoenergia yleistyy Suomessa vauhdilla

Aurinkoenergian hankekehitys ja tuotanto on viime vuosina yleistynyt huomattavasti myös Suomessa. Toisin kuin voisi luulla, Suomi on varsin valoisa maa ja vuoden auringonvalon säteilymäärät vastaavat Pohjois-Saksan säteilyarvoja.

YIT:n aurinkovoiman hankekehitys keskittyy teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden hankekehitykseen, jotka ovat osana tuulivoimahanketta tai oma kokonaisuutensa. Suunniteltavien aurinkovoimapuistojen koko on kymmenestä hehtaarista satoihin hehtaareihin.  Aurinkovoimalle otollinen ympäristö on ihmisen jo muokkaama ympäristö, joka on laakea ja varjostuksilta vapaa.  

 

Aurinkovoima hankekehityksestä rakentamiseen

Esiselvitysvaihe

Aurinkoenergiahanke alkaa esiselvitys vaiheesta, jonka aikana selvitämme alueen aurinkovoimapotentiaalia, tontin tai maa-alan sopivuutta aurinkoenergialle. Esiselvitysvaiheessa kiinnitetään erityisesti huomioita säteilyn määrään, sähköverkkoliityntämahdollisuutta, luonto- ja ympäristöasioita sekä alueen rakennettavuutta.

Maanhallinnan neuvottelut

Mikäli suunnitellulla aurinkovoimala alueella on myös myiden maanomistajien kiinteistöjä, selvitetään kaikkien alueen maanomistajien kanssa alueen vuokraamista aurinkovoimalahankkeen tarpeisiin. 

Suunnittelu ja luvitus

Kun maanhallinta on varmistettu, tehdään kattava ympäristö- ja vaikutusselvitys sekä tarkat suunnitelmat aurinkovoimalan toteutuksesta. Aurinkovoimapuiston luvittaminen tapahtuu yhteistyössä kunnan kanssa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutusaikataulu riippuu mm. kaavoituksen etenemisestä, luvituksen saamisesta sekä tarvittaessa mahdollisten tukien hausta. Luonnollisesti myös hankkeen koko vaikuttaa kokonaisaikatauluun ja esimerkiksi laajan alueen ympäristövaikutusten arviointi vie enemmän aikaa kuin pienemmän hankkeen.

Käyttöaika

Aurinkovoimalan paneeleiden käyttöikä on noin 20 - 30 vuotta. Aurinkopaneelit eivät edellytä aktiivsita kunnossapitoa, joten sen ylläpitokustannukset ovat pienet. 

 

Oletko miettinyt aurinkovoimaa alueellesi?

Ota yhteyttä uusiutuvan energian hankekehitystiimiin

Viestin käsittelyn nopeuttamiseksi, kuvailethan asiasi mahdollisimman tarkasti.

Toivon yhteydenottoa