• T-sairaalan lisäosa
 • 18.6.2024

Työmaatiedote

Päivitys työmaan alkavista ja käynnissä olevista töistä

TYKS T-sairaala lisäosan työmaalta päivitys käynnissä olevista- ja alkavista töistä.

Louhintatyöt:

 • Louhinta- ja räjäytystyöt jatkuvat vielä heinäkuun ajan. Sairaalan tärinäherkät laitteet asettavat tarkat kellon ajat räjäytyksille. Räjäytysajat jatkuvat samoina, kun tähän asti: Ma-to aamulla klo 06.00–06.45, sekä iltaisin 20.00–21.00.
  • Räjäytyskentät on pidettävä pieninä, jotta räjähdyksestä ei aiheutuisi sairaalalle häiriötä. Tämän vuoksi olemme joutuneet käyttämään myös ilta-aikoja, jotta työ saataisiin mahdollisimman nopeasti valmiiksi.
  • Louhittavaa aluetta on yhteensä noin 2000 m3, josta noin puolet on saatu jo louhittua.
  • Työvaiheesta aiheutuu melua.

Kunnallistekniset työt:

 • Kunnallisteknisiä töitä jatketaan vielä Savitehtaankadulla heinäkuun ajan.
  • Savitehtaankadun alituksen kaivantoon tullaan ensi viikolla (vk 27) asentamaan kaukolämpöputket. Kaukolämpöputkien nostot tehdään yötyönä, jotta häiriö liikenteelle olisi mahdollisimman pieni. Työstä saattaa aiheutua melua.
 • Savitehtaankadun kevyenliikenteenväylä joudutaan siirtämään sairaalan puolelta toiselle puolelle kunnallisteknisten töiden ajaksi.
  • Arvioitu työnkesto noin kuukausi. Työt päästään aloittamaan mahdollisesti jo ensi viikon aikana.
  • Osa kunnallisteknisistä töistä joudutaan suorittamaan yötyönä, jotta häiriö liikenteelle olisi mahdollisimman pieni. Yötyöstä saattaa aiheutua melua.

Työmaalla alkavat työt:

 • Porapaalutustyöt jatkuvat viikolla 27.
  • Työstä aiheutuu melua
 • Uuden lisäosan perustustyöt päästään aloittamaan heinä-elokuun vaihteessa.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa!