• T-sairaalan lisäosa
  • 4.7.2024

Työmaan viikkotiedote vk 27

Työmaalla käynnissä olevat työvaiheet

Työmaalla maanrakennustyöt jatkuvat. Louhintatyöt ovat edenneet suunnitellusti aikataulussa. Louhittavaa kalliota jäljellä enää noin 1/5 osaa.

Perustusten porapaalutustyö on päästy aloittamaan tällä viikolla. Tästä työvaiheesta aiheutuu kovaa melua.

 

Kunnallistekniset työt

Savitehtaankadun alitustyöt (kaukolämpö ja vesijohto).

Kaukolämpöputket on nostettu kaivantoon ja asennettu. Savitehtaankadun ajotien ennallistaminen päästään aloittamaan seuraavaksi.

 

Savitehtaankadun kevyenliikenteen kaivantotyöt ( kaukokylmä ja sprinkleri) ovat lähteneet käyntiin Tyks Akuutin risteyksen kohdalta.

Kevyt liikenne sairaalan puolella on kiinni heinäkuun ajan. Kevyt liikenne siirretty Savitehtaankadun toiselle puolelle. (Liitteenä kuva kaivanto alueesta ja kevyen liikenteen reitistä).