Elinkaarimalli

Elinkaarimalli

Elinkaarimallissa keskitymme rakentamisen lisäksi kokonaisvaltaiseen pitkän aikavälin palveluun. Saat varmuuden kohteesi huolellisesta pitkän ajan käytöstä, hoidosta ja ylläpidosta, mikä turvaa investointisi arvon säilymisen.

Vastaamme elinkaarihankkeissa muun muassa kokonaissuunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistö-, hoito- ja ylläpitopalveluista sekä perusparannusinvestoinneista. Pidämme sopimuksen kohteena olevat tilat hyvässä käyttökunnossa siten, että viihtyvyys, turvallisuus, energiatehokkuus ja tilojen toiminnallisuus paranevat. Osallistumme tarvittaessa myös rahoituksen järjestämiseen.

Elinkaarimalli sopii parhaiten isoihin yksityisiin tai julkisiin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, jolloin hankkeiden kokonaistaloudellisuus ja elinkaariedullisuus toteutuvat parhaiten. Sopimuksen pituus on tyypillisesti 25 vuotta.

Elinkaarimalli rakentamisessa Suomessa

Elinkaari- ja PPP-mallit (Public Private Partnership) toimivat kuntien omistamissa kiinteistöhankkeissa, kuten esimerkiksi palvelukeskuksissa sekä koulu- ja päiväkotihankkeissa sekä suurissa väylähankkeissa. Pitkäaikainen yhteistyö suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kesken parantaa hankkeiden laatua ja takaa parhaan mahdollisen käytettävyyden hankkeen koko elinkaaren ajalle. PPP-mallisten väylähankkeiden rahoitusosaaminen on meillä huippuluokkaa. Elinkaarimallia on Suomessa käytetty ensimmäistä kertaa suurissa moottoritiehankkeissa. Tierakentamisesta elinkaariajattelu on laajentunut muihin rakennushankkeisiin, jotka vaativat nopeaa toteutusta, pitkäaikaista rahoitusta ja jatkuvaa ylläpitoa.

Elinkaari- ja PPP-mallit tukevat erinomaisesti strategista laatu- ja kumppanuustavoitettamme.