Elinkaarimallin hyödyt

Elinkaarimallin hyödyt

Elinkaarimallin keskeiset hyödyt syntyvät palveluntuottajan sitoutumisesta pitkän aikavälin vastuuseen sekä toteutuksen joustavuudesta ja nopeudesta. Edellytyksenä on osapuolten välinen avoin kumppanuus.

Elinkaarihankkeiden onnistunut toteuttaminen edellyttää hankkeen osapuolilta jatkuvaa kumppanuutta. Hedelmällisen kumppanuuden edellytyksiä ovat avoin yhteistyö, selkeät, yhteiset tavoitteet ja tarpeet, tunnetut hyväksi koetut resurssit ja tapa toimia, läpinäkyvyys ja päätösten teko aina "parasta hankkeelle" -näkökulmasta.

Elinkaarimallin avulla:

  • Varmistetaan kohteen huolellinen suunnittelu, rakentaminen ja pitkän aikavälin käyttö sekä hoito- ja ylläpito.
  • Hankekokonaisuus saadaan toteutettua ja käyttöön nopeasti. Budjettirahoituksen saatavuuteen liittyvät mahdolliset ongelmat eivät rajoita hankkeen käynnistämistä.
  • Varmistetaan hankekokonaisuudelle hyvä hinta-laatusuhde.
  • Hankkeen kustannukset voidaan jakaa tasaisesti koko palvelusopimuksen voimassaoloajalle, jos rahoitus ja omistus yhdistetään malliin. Budjetointi helpottuu.
  • Kannustetaan ja tuetaan innovointia sekä mahdollistaa tehokkaat kannustin- ja palkkiorakenteet
  • Vastuu henkilöstön saatavuudesta siirtyy automaattisesti yksityiselle palveluntuottajalle.
  • Tuetaan pitkäjänteisesti "parasta hankkeelle" -ajattelua.
  • Asiakas vapautuu palvelujakson prosessien johtamisesta.
  • Julkisen toiminnan läpinäkyvyys paranee ja vertailtavuus yksityiseen toimintaan mahdollistuu.