Paikalliset sivut:
YIT Group

e18 koskenkylä - kotka

E18 Koskenkylä - Kotka

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy

Toteutusaika: 11/2011 – 9/2015, ylläpitosopimus vuoteen 2026 saakka.

Valtatie 7 on osa E18 -tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen suurimmat kaupungit, satamat ja lentokentät. Tie on Suomen merkittävin kansainvälinen yhteys ja se käsittää kokonaisuudessaan EU-tasolla hyväksytyn moottoritietason toteuttamisen Kehä III:lta Vaalimaalle saakka.

Elinkaarimallilla toteutettava Koskenkylä–Kotka-hanke käsittää nykyisen moottoriliikennetien täydentämisen moottoritieksi Koskenkylästä Loviisaan (17 km) ja moottoritien rakentamisen Loviisasta Kotkaan (36 km). Moottoritielle rakennetaan 6 uutta eritasoliittymää, 68 uutta siltaa sekä kalliotunneli. Lisäksi Loviisan läntistä ja Sutelan eritasoliittymää parannetaan.

E18 -tie on ns. vihreä moottoritie, jossa rakentamisratkaisuja ohjaa ekotehokkuus, uusien energiamuotojen käyttäminen sekä materiaalien uusiokäyttäminen.

Koskenkylä–Kotka-hankkeen toteuttaa YIT:n ja Destian työyhteenliittymä Pulteri.

Sulje