Paikalliset sivut:
YIT Group

ämmänsuon biokaasuvoimalaitos

YTV Ämmässuon biokaasuvoimalaitos, Espoo

Toteutusaika: 5/2009 - 2/2010

2 807 m², 19 860 m³

Biokaasuvoimalaitos, joka muuttaa 15 MW teholla kaatopaikkakaasun sähköksi. Samalla kaatopaikkakaasu metaanin haitat ilmakehälle saadaan poistettua lähes kokonaan ja rikkiyhdisteiden hajuhaitat vähenevät.

Kaatopaikkakaasun esikäsittely-yksikkö, voimalaitosrakennus, sähköntuotantoprosessi, sähkönsiirtoverkko.

Hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 3,4 Meur energiatukea ORC-prosessivaiheeseen (Organic Rankine Cycle), jolla voitiin tuottaa lisäsähköä hyödyntämällä kaasumoottoreiden palokaasuista saatavaa lämpöä.

 

Sulje