Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT Intra Oy:n tietosuojaseloste Asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirjan tilaajarekisteristä

 

Rekisterinpitäjä
YIT Infra Oy 
Panuntie 6, 00621 Helsinki
puhelin: 020 433 111 (vaihde)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hannele Puutio
hannele.puutio@yit.fi
Puh. 020 433 111 (vaihde)

Rekisterin nimi
Rekisteri YIT:n Asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirjan tilaajista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on YIT:n ja sen yhteistyökumppaneiden välisten suhteiden hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja tapahtumiin kutsumiseen. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä YIT:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin. 

Rekisterin tietosisältö
Tiedot YIT:n Asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirjan ladanneista: Nimi, titteli, yritys, paikkakunta ja sähköposti. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot YIT:n Asfalttirakenteiden suunnittelun käsikirjan ladanneista YIT:n verkkosivujen kautta, osoitteesta: http://www.yit.fi/asfalttirakenteidensuunnittelunkasikirja 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

YIT ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhteistyökumppanitietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkista itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.  Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainituille yhteyshenkilöille. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Sulje
Lähetetään...