Valtatien 21 peruskorjaustyöt välillä Muonio–Kilpisjärvi

Olemme kunnostaneet rakenteita sekä leventäneet ja päällystäneet valtatietä 21 välillä Muonio–Kilpisjärvi. Korjaustöiden ansiosta tie on turvallisempi käyttäjille. Tiellä kulkee paljon rekkaliikennettä ja matkailijoita.

Toteutimme valtatie 21:n peruskorjausurakan Muonion ja Enontekiön kuntien alueilla. Korjattavia tieosuuksia on yhteensä noin 60 kilometriä. Työt tehtiin vuosina 2017 ja 2018.

Urakkaan kuuluu tien päällystämistä ja leventämistä sekä rakenteen parantamistöitä. Levensimme ja päällystimme tietä 45 kilometrin matkalla Muoniosta pohjoiseen. Kilpisjärven eteläpuolella poistimme palsoja eli ikiroutaisia turvekumpuja. Kilpisjärvellä levensimme ja päällystimme tietä noin 15 kilometrin matkalla.

Muonio–Palojoensuu-valtatietä käytetään raskaiden kuljetusten reittinä Ruotsista ja Norjasta. Karesuvanto–Kilpisjärvi-valtatie on pääkulkuväylä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan Tromssan talousalueiden välillä, ja se on ainoa tieyhteys Kilpisjärvelle. Valtatiellä on suuri merkitys paikalliselle talouselämälle, turismille ja etenkin Norjan kalateollisuudelle.

Peruskorjausurakan ansiosta tie vastaa nykyisiä valtatieluokan vaatimuksia. Tärkein toimenpide oli tien leventäminen, mikä paransi merkittävästi tien liikenneturvallisuutta.

Urakka on osa laajempaa Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora) -hanketta, jossa on älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus arktisiin olosuhteisiin Tunturi-Lappiin. 

Peruskorjausurakan kohteet:

  • Kohde 1: Muonio-Palojoensuu, 45 kilometriä 
    Tienlevennystä, sekoitusjyrsintää, vaahtobitumistabilointia ja päällystys
  • Kohde 2: Palsakohteet 
    Palsojen eli ikiroutakohteiden massanvaihtoja kohteissa Iitto, Saarikoski ja Pousujärvi Kilpisjärven alapuolella
  • Kohde 3: Kilpisjärven kohta, 15 kilometriä 
    Tienlevennystä, sekoitusjyrsintää ja päällystys 

Tiedot

Projektin nimi
Valtatien 21 peruskorjausurakka välillä Muonio-Kilpisjärvi
Asiakas
Liikennevirasto
Kaupunki
Muonio-Kilpisjärvi, Pohjois-Suomi
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2017
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Päällystys
Sulje
Lähetetään...