Päivänkehrän koulu, Espoo

Päivänkehrän koulussa oli pitkään sisäilmaongelmia. Useasta rakennuksesta koostunut koulu päätettiin peruskorjata ja ajantasaistaa tilat nykyaikaisen perusopetuksen tarpeisiin.

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen rakennus

Espoon kaupungin tavoitteena oli saada Päivänkehrän koulusta terveellinen ja turvallinen rakennus, jossa on huomioitu myös energiatehokkuus.

Tavoitteet toteutettiin peruskorjauksella, jossa entiset koulurakennukset liitettiin yhteen, osa tiloista purettiin ja lisätilana toimineesta siirrettävästä rakennuksesta luovuttiin. Poistetut tilat korvattiin laajennusosalla, josta saatiin käyttöön myös uutta tilaa.

Miten me sen teimme?

Osa päärakennuksesta korotettiin kolmikerroksiseksi. Liikuntasalin ja luokkasiiven väliin rakennettiin eri osat toisiinsa yhdistävä keskusaula. Kaikki vaurioituneet ja vanhat rakenteet purettiin, vain rakennuksen runko säilytettiin. Kaikki rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset rakenteet uusittiin nykyvaatimusten mukaisiksi. Kosteudelle alttiit työt, kuten vesikatto- ja julkisivutyöt, tehtiin sääsuojan alla. Koko rakennukseen asennettiin uudet LVIAS-järjestelmät.

Näin pystyttiin järjestämään ja varustamaan opetus- ja muut tilat nykyaikaisella tavalla. Hankkeessa kunnostettiin myös koulun piha-alueet ja liikuntakenttä.

Tuloksena peruskorjatut ja nykyaikaiset tilat

YIT toteutti peruskorjauksen elinkaarihankkeena yhdessä talotekniikasta vastanneen Caverionin kanssa. Elinkaarimallin mukaisesti Caverion vastaa koulurakennuksen huollosta ja ylläpidosta 20 vuoden palvelujakson ajan.  

”Yhteistyö rakennusaikana kvr-urakoitsija YIT:n ja talotekniikasta vastaavan urakoitsijan Caverionin kanssa sujui hyvin”, kertoo hankepäällikkö Risto Suonio Espoon kaupungilta.

Tiedot

Asiakas
Espoon kaupunki
Valmistumisvuosi
2017
Erityistä
Laajuus: peruskorjaus 4 600 neliötä, uudisrakentamista 2 700 neliötä Rakennusaika 2016-2017
Sulje
Sulje
Lähetetään...