Murtomäen tuulivoimapuisto, Pyhäjärvi

YIT:n kehittämä Murtomäen tuulivoimapuisto myytiin luvituksellisesti valmiina Ålandsbankenin tuulivoimarahastoon.

Nostoalueet ovat rakenteilla
Nostoalueet ovat rakenteilla

Myimme kehittämämme Murtomäen tuulivoimapuiston hankeoikeudet luvituksellisesti valmiina Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle. Murtomäen tuulivoimapuisto sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Hanke käsittää 15 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 90 MW:n tuotantokapasiteetin. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 1 400 hehtaaria.

YIT aloitti infrarakentamisen hankkeella keväällä 2022 ja työt jatkuvat vuoden loppuun asti. Infrarakentaminen käsittää alueen maarakennustyöt, tiestön rakentamisen ja kunnostamisen sekä turbiinien perustukset. Näiden lisäksi alueella rakennetaan sähköinfraa, kuten muuntamoasema ja keskijännitekaapeloinnit. Katso hankkeen aloittamistiedote tästä. Keväällä 2023 työmaalla aloitetaan turbiiniasennukset.

Meillä on tuulivoimaloiden infrarakentamisesta runsas kokemus. Olemme jo vuodesta 2010 toteuttaneet lähes 200 tuulivoimalan perustusta sekä muuta tuulipuistoinfraa asiakkaillemme.

YIT:llä on kehityksen alla myös muita tuulivoimahankkeita noin 100 tuulivoimalan verran.

Tuulivoiman kehittäminen on tärkeä osa työssä kohti YIT:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Niitä ovat oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden CO2-päästöjen puolittaminen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, hiilineutraalien kiinteistöjen tavoittelu käytön aikana sekä omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisien CO2-tunnuslukujen laskeminen vuodesta 2020 alkaen.

”Tuulivoimarahastolle on ollut kysyntää Suomessa, joka näkyy kiinnostuksena rahastoon. Murtomäen tuulipuisto on rahaston ensimmäinen investointi ja sopii strategiaamme erinomaisesti. Neuvottelut ovat sujuneet YIT:n kanssa rakentavassa hengessä”, kertoo Ålandsbanken Rahastoyhtiön sijoitusjohtaja Juha Känkänen.

Tuulivoima

YIT myy Murtomäen tuulivoimahankkeen Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle

Tiedot

Projektin nimi
Murtomäen tuulivoimapuisto
Asiakas
Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto
Kaupunki
Pyhäjärvi
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2023
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra