Rakennamme maailman suurimman, maan alle louhittavan, lämpöenergian kausivaraston allianssimallilla, yhdessä Vantaan Energian ja AFRY Finland kanssa.

Hankkeen kehitysvaihe alkoi vuonna 2021. Sen aikana allianssin osapuolet suunnittelevat yhdessä projektin ja sen toteutuksen vastaamaan Vantaan Energian tavoitteita sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän.

Kehitysvaiheen jälkeen Vantaan Energia päättää erikseen investoinnin toteuttamisesta ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaiheessa allianssi rakentaa maailman suurimman, maan alle louhittavan, lämpöenergian kausivaraston. Se on noin miljoonan kuution kokoinen lämpöenergian kausivarasto, jonne varastoidaan kesäaikaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Energiaa varastoidaan alhaisen lämmitystarpeen aikana ja varastoitu lämpö hyödynnetään talvikaudella lämmöntarpeen ollessa suuri. Muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatu uusiutuva energia varastoidaan Lämmön kausivarastossa +100-asteiseen veteen. Lämmön kausivaraston 90 gigawattitunnin kapasiteetti vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmöntarvetta.

Lämmön kausivarasto on tärkein osa Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta, jonka myötä Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Tämä tukee Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

”Vantaan Energian lämmön kausivarasto on innovatiivinen hanke paremman elinympäristön hyväksi ja tukee YIT:n strategista tavoitetta vähentää toiminnallamme CO2 päästöjä. Olemme innostuneita siitä, että valikoiduimme AFRYn kanssa toteuttajiksi tähän hankkeeseen. Allianssihanke toteutusmallina tarjoaa parhaat edellytykset tilaajan asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, ja olemme iloisia, että yhteistyömme pääsee jatkumaan entistä tiiviimpänä yhteisessä allianssiorganisaatiossa”, toteaa YIT:n Infra-segmentin johtaja Pasi Tolppanen

Hankkeen vahvuus on allianssi

Allianssissa hankkeen osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat riskit ja hyödyt. Allianssi on avoin ja yhteistoiminnallinen hankemalli, jossa toimitaan yhteisellä projektiorganisaatiolla.

Hyvän yhteishengen lisäksi alliansseissa kukoistavat innovaatiot, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa laatua ja turvallisuutta sekä vaikuttaa ympäristöön ja yhteistoimintaan.

YIT:llä ja AFRYllä on vahva osaaminen alliansseista. Saamme valjastaa sen nyt tämän hienon, ilmastotavoitteita tukevan hankkeen hyväksi Vantaan Energialle. Suunnittelemme kehitysvaiheessa yhdessä parhaan tavan toteuttaa tilaajan tavoitteet täyttävä lämmön kausivarasto alueen ympäristö ja asukkaat huomioiden, sanoo projektipäällikkö Markku Okkonen YIT:ltä.

Esivalmisteluvaiheessa allianssiosapuolet pyrkivätkin yhdessä löytämään lämmön kausivaraston toteutukselle ratkaisuja, joilla siitä tehdään paras mahdollinen lämmön kausivarasto niin lähialueen asukkaiden, sidosryhmien kuin ilmastotavoitteidenkin kannalta.

Kallion louhinta vaatii erityisosaamista ja paljon taustatyötä

10 kysymystä Lämmön kausivarastosta

Lämmön kausivarasto

Allianssi hankkeen toteutusmuotona

Tiedot

Projektin nimi
Lämmön kausivarasto
Asiakas
Vantaan Energia
Kaupunki
Vantaa
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2026
Projektin status
Suunnitteilla
Liiketoiminto
Infra