Marian alueen kehittäminen, Helsinki

Helsingin kaupunki haluaa olla kasvuyritysten kehittymisen ja uusien ideoiden mahdollistaja tarjoamalla työtiloja nopeasti muuttuviin tilatarpeisiin keskustassa.

Marian kasvu- ja teknologiayrityskeskittymä on vanhan Marian sairaalan alueelle Helsingin keskustan tuntumaan kehittyvä uniikki kasvuyrityskampus, josta kasvaa yksi Euroopan suurimpia. Suunnitelmana on laajentaa nykyisen kampuksen työtiloja 70 000 neliöön, joihin arvioidaan sijoittuvan noin 800 toimijaa ja vähintään 4 000 työpaikkaa.

Kampus tarjoaa työtiloja niin ideoitaan kehittäville kasvuyrityksille kuin vakiintuneillekin toimijoille, jotka voivat toimia luontevasti yhdessä. Kasvaville start-upeille tarjotaan myös entistä joustavampia tilaratkaisuja, joissa huomioidaan esimerkiksi tilankäytön lyhyt- tai väliaikaisuus ja tilojen nopea muunneltavuus erilaisten tarpeiden myötä.

Laajennus alkaisi vuonna 2020 ja ensimmäinen uusi osa otettaisiin käyttöön 2021. Kokonaisuus olisi valmis vuonna 2023.

Hankkeen suunnittelee ja toteuttaa YIT:n vetämä 25 yrityksen konsortio, toisena rahoittaja YIT:n ohella toimii Keva.

Lue lisää: https://maria.io/ 

Tiedot

Valmistumisvuosi
2023