Marian Campuksen lähtökohtana tilojen muunneltavuus ja uuden testaaminen – “Marian Campus on kokeilutalo, jonka suunnittelua ohjaa hiilineutraalisuus”

Miltä alueen, jolla kehittyy yksi Euroopan merkittävimmistä kasvu- ja teknologiakeskittymistä, pitäisi näyttää? Tätä pohtivat aktiivisesti Helsingin päättäjät, YIT, KEVA ja arkkitehtitoimisto AOR.

Helsingin startup-kenttä on perinteisesti ollut hajaantunut ympäri Helsinkiä ja Espoota. Vuodesta 2016 operoinut startup-talo Maria 01 on kerännyt suuren osan aloittavista yrityksistä tiloihinsa, mutta samaan aikaan kun kasvuyrityskenttä kehittyy ja kasvaa – yrittäjien tarpeet ovat muuttuneet.

Tuoreen tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun startup-kentällä menee nyt lujaa – yritysten arvo on kolminkertaistunut kuudessa vuodessa, ja sijoitukset startupeihin ovat kasvaneet keskimäärin 32 prosenttia vuodessa.

Kuinka kehittää aluetta, jotta se palvelisi myös tulevaisuudessa yrittäjiä, kunnioittaisi alueen perinteistä arkkitehtuuria ja loisi lisäarvoa alueen asiakkaille?

“Se on haastavaa, tulevaisuuden ennustaminen on tänä päivänä entistä vaikeampaa”, sanoo Arto Ollila, arkkitehtitoimisto AOR:n partneri. Vuonna 2015 perustettu AOR on yksi tämän hetken menestyneimpiä suomalaisia nuoria arkkitehtitoimistoja. Toimiston käsialaa ovat Jätkäsaaren koulu sekä valmisteilla olevat Tampereen taidemuseon lisärakennus ja Tuusulan hirsirakenteinen lukio.

AOR vastaa nyt myös tulevan Maria Campuksen visuaalisesta suunnittelusta yhdessä arkkitehtitoimisto JKMM:n kanssa.

Viimeistään pandemia antoi suunnittelijoiden alkuperäisille suunnitelmille kyytiä. Ihmisten työskentelytavat ovat muuttuneet radikaalisti, mutta alueen kehittäjät ovat varmoja, että tulevaisuudessa yhdessä vietetty aika on vieläkin arvokkaampaa ja siksi tilojen pitää pystyä tarjoamaan mahdollisimman paljon lisäarvoa.

viherseinä1_940x436.jpg

Joustavat tilat ovat kestävän rakentamisen lähtökohta


Nykyisen Maria 01:n alueen uudelle eteläosalle suunnitellaan yli 50 000 neliömetrin kokoista aluetta, jonka tarkoituksena on muuntaa entinen sairaala-alue yhtenäiseksi startup-, kasvu- ja teknologiayrityskeskittymäksi. Alueen kehittyminen luo noin 3000 uutta työpaikkaa. Uudesta alueesta suurin osa tulee olemaan joustavaa toimisto- ja työskentelytilaa, jonka lisäksi sinne on suunniteltu majoitusta, ravintoloita, liike- ja palvelutiloja, hyvinvointi- ja liikuntatiloja sekä tapahtumatilaa.

Alueella on rikas historia. Marian sairaala on yksi Suomen vanhimpia sairaaloita ja Suomen ensimmäinen kulkutautiklinikka. Sairaala-alueeseen on vuosien saatossa lisätty useita eri arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia. Korttelia ei ole kuitenkaan kehitetty järjestelmällisesti ja siksi se on päätynyt näyttämään jäsentymättömältä kokonaisuudelta.

“Ympäristönä Marian sairaala on hieman jännittävä. Vieressä oleva Ruoholahti edustaa 80-90 luvun rakentamista, jossa on paljon lasia ja korkeita rakennuksia. Nykyinen startup-talo Maria 01 on taas  kivinen ja vanha. Sitten vieressä on myös hautausmaa sekä Ruoholahden villat, jotka ovat matalia puutaloja”, Ollilla sanoo.

Ollilan mukaan kaupungin pitää kehittyä, mutta vanhaa kunnioittaen ja sen hengestä ammentaen. “Hietalahden vieressä olevat virkistysalueet ovat hieno esimerkki siitä, miten aluetta voi kunnostaa samalla säilyttäen vanhaa.”

Tärkeimpänä Ollila pitää sitä, että kehittäjät miettivät alueella asuvaa väestöä ja heidän tarpeitaan ja ymmärtävät, että asiat voivat muuttua hyvin nopeasti. “Tilat pitää olla sellaiset, että niitä pitää pystyä muuntamaan ja täydentämään ilman, että niitä pitää purkaa ja rakentaa uusiksi. Tämä on kestävän rakentamisen lähtökohta.”

Alueen kehittäjät haluavat teknologiakeskuksen olevan avoinna kaikille alueen asukkaille ja vierailijoille, siksi osa rakennuksen alueista tulee olemaan yleistä työskentelytilaa. Ollila mainitsee, että usein rakennusten ylimmät kerrokset on varattu isoille yrityksille, mutta nyt osa rakennuksen korkeammasta kerroksesta halutaan varata kaikille yhteiseksi tilaksi.

viherseinä2_940x436.jpg

Tulevaisuuden työskentelytiloissa ideoidaan yhdessä ja tehdään syvä työtä


Monet uskovat, että tulevaisuuden osaajat tulevat työskentelemään tulevaisuudessa niinsanotun hydridi-mallin mukaisesti – osittain toimistolla, osittain kotona.

AOR:in toimistolla tulevaisuuden työnteon malleista käydään keskustelua viikoittain. Yhdestä asiasta Ollila on varma: Paluuta vanhaan ei ole. “Pandemia on osoittanut, että vanhat mallit eivät ole toimivia ja se on edesauttanut ja mahdollistanut uuden miettimisen.” Tulevaisuudessa sisätilojen muunneltavuus on keskiössä. Samojen tilojen pitää pystyä palvelemaan yhdessä työskentelyä ja ideointia, samaan aikaan tarjoten mahdollisuutta yksittäisten työntekijöiden keskittymistä vaativalle syvä työlle.

“Toimistotilojen tarve saattaa vähentyä, mutta sen tilalle halutaan laadukasta työtilaa, jotta työpaikalle tulo tuntuu merkittävältä ja palkitsevalta.”

Uuden Maria Campuksen suunnittelussa on mukana yli 50 ihmistä vastaten eri alueista. Talo, sähkö, liikennesuunnittelu, arkkitehtuuri ja liiketoiminnallinen osa, Ollila luettelee. Uutta aluetta suunnitellaan yhteistyössä nykyisten Maria 01:n asukkaiden kanssa. Kun nykyisiltä asukkailta kysyttiin mitä he toivoivat uuteen Marian Campukseen, osa vastauksista yllätti.

“Yllättävän moni käyttäjistä toivoi taidetta työskentelytiloihin”, Ollila sanoo. Lisäksi käyttäjät toivoivat pyöräilykahviloita, merkittyjä kävelyreittejä talon ympärille sekä tiloja rauhoittumiselle ja päiväunihuonetta. Yksi suosittu ehdotus oli kansainvälinen päiväkoti.

Monien Ruoholahden ja Hietalahden asukkaiden mielestä alue on alikehittynyt ja he toivovat alueelle uusia palveluja. Marian Campus tulee vastaamaan tähän tarpeeseen.

Alueen kehittämisen lähtökohta on, että tuleva kampus, jossa tulee asumaan tuhansia yrittäjiä, sijoittajia ja muita toimijoita, tulee luomaan kohtaamisia, joista syntyy maailmaa muuttavia ratkaisuja yhteistyön ja nopean kokeilun avulla.

Monissa AOR:in suunnittelemissa kohteissa on noussut esiin ekologinen, sosiaalinen ja esteettinen kestävyys. Samaa tullaan tavoittelemaan Maria Campuksen suunnittelussa.

Ekologisuuden pitäisi olla lähtökohta kaikelle rakentamiselle, muistuttaa Ollilla. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä ja siksi Marian Campuksen suunnittelussa tutkitaan ja otetaan huomioon Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa listattuja toimeenpiteitä.

“Marian Campus on kokeilutalo, jonka suunnittelua ohjaa isossa mittakaavassa hiilineutraalisuus.”

TILAA UUTISKIRJE MARIA 01:N LAAJENNUKSESTA