• Koskela
  • 21.4.2020

Tiedote nro 3 - Louhinta

Louhintatyö alkaa 22.4.2020

Louhintatöihin kuuluu poraaminen, panostus, täkkäys sekä itse räjäyttäminen. Räjäytyksen jälkeen viedään irronut louhe väliaikaisvarastoon. Meluavia työvaiheita ovat poraaminen, räjäytys ja louheen lastaus. Räjäytyksiä ei suoriteta klo 11:30-13:30 välisenä aikana. Muutoin töitä suoritetaan meluluvan sallimissa rajoissa.

Räjäytyksestä ilmoitetaan äänimerkillä. Tarvittaessa liikenne Kunnalliskodintiellä suljetaan räjäytyksen ajaksi. 

Louhinta töitä suoritetaan As Oy:n alueella, maanalaisten rakenteiden takia.