• Koskela
  • 7.9.2020

Tiedote 7 - Vierustäytöt

Talon vierusta täytetään siihen soveltuvalla maa-aineksella lopulliseen pintaan asti.

Alkavat työvaiheet

Hitaksen perustusten lämmön- ja vedeneristykset ovat käynnissä. Niiden valmistuttua talon vierustaa ruvetaan täyttämään.

Syyskuun aikana Koskelantien mobiilinosturit poistuvat ja aloitamme kasaamaan ensimmäistä kiinteää torninosturia. Tästä saattaa aiheutua väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja jatkamme tarvittaessa työskentelyä iltaan asti.

Käynnissä olevat työvaiheet

Hitaksen perustuksen ja kellarin työt jatkuvat. Maankaivuutöitä sekä porapaalutusta tehdään vielä Hason ja Hekan alueella.