{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Koskela
  • 12.6.2020

Tiedote 5 - Hitaksen pohjatyöt

Pölyämisen vähentämiseksi työmaateitä kastellaan.

Alkavat työvaiheet

Anturoidenpohjatyöt sekä salaojat aloitetaan viikolla 25. Anturan alapuolinen tila täytetään murskeella ja kaivot ja salaojat asennetaan paikoilleen. Tästä ei aiheudu merkittävää meteliä.

 

Käynnissä olevat työvaiheet

Ponttaus, louhinta ja maankaivuu jatkuvat. Katualueille kulkeutunut pöly ja maa-aines lakaistaan tarvittaessa vähintään kuitenkin kerran viikossa perjantaisin. Työmaan sisäiset työmaatiet kastellaan suolaliuoksella.

 

Päättyvät työvaiheet

Porapaalutus Hitaksen osalta on valmis.