• Koskela
  • 16.2.2022

Tiedote 20 - Lumiset terveiset

Työmaan aitaan kiinnitettiin Tuomas Kiurun liikennemerkkitaideteos, jonka eteen voi tulla ottamaan kuvia Koskelantien ja Kappelinkulun risteykseen.

Hitaksessa A-portaan viimeistelytyöt ovat käynnistymässä ja B- sekä C-portaan sisävalmistusvaiheen viimeisiä töitä tehdään. Viime syksynä saatiin pihatyöt Hitaksessa hyvään alkuun ja ne jatketaan loppuun kevään koittaessa.

Hasossa elementtiasennus etenee rakennuksessa neljä sekä Haso/Heka rakennuksen viisi kellarissa. Heka rakennuksen seitsemän elementtiasennus alkaa tällä viikolla. Rakennuksessa kuusi on kellarin paikallavalutyöt käynnissä parhaillaan.

Koskelantielle tulee elementtipurkutelineet, jotka sulkevat toisen länteen menevän kaistan kesään asti.