{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Koskela
  • 16.4.2021

Tiedote 15 - Porapaalutus, pontin nosto, louhinta ja ankuriporaustyöt

Tiedote melua aiheuttavista töistä

Koskelan asuntokorttelin työmaalla osoitteessa Koskelantie 66 aloitetaan työvaiheita, joista aiheutuu melua ympäristöön. Työt alkavat porapaalutuksen osalta 26.4.2021. Louhintatyö suoritetaan loppukesästä ja se
kestää arviolta 4 viikkoa.
Meluavia töitä tehdään arkisin klo 7:00 – 18:00 ja satunnaisesti myös lauantaisin klo 9:00-16:00 syyskuun loppuun asti.

Melua aiheuttavat laitteet ovat kallioporausvaunu, porapaalutuskone ja ankkuriporausvaunu.
Porapaalutuksesta ei aihedu yhtä häiritsevää melua kuin lyöntipaalutuksesta. Meluava työ suoritetaan kaivannossa, jolloin suurin äänenpaine suuntautuu taivasta kohti. Kaikki rakennukset, puut sekä aluetta kiertävä työmaa-aita suodattaa melun voimakkuutta.
Pölyn torjumiseksi työmaa varustelee louhinnan porauslaitteet pölynkeräyslaitteistolla ja pesee katualueille levinneen maa-aineksen säännöllisesti.