{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Koskela
  • 10.2.2021

Tiedote 13 -Työmaan logistiikka

Logistiikan suuri merkitys työmaan päivittäisessä tuotannossa heijastuu työmaan onnistumiseen kokonaisuutena.

Työmaan logistiikkaa suunnitellaan, jotta työmaa suoriutuu sen päivittäisistä toiminnoista häiriöttä. Lisäksi omalta osaltamme haluamme varmistaa, että kaikkien on turvallista käyttää sovittuja reittejä myös työmaan lähiympäristössä. 

Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö perehdytetään ennalta sovittuihin toimintatapoihin. Toimintatavat sovitaan viikoittaisissa palavereissa. Palaverien lisäksi työnjohto kiertää kootusti kahden viikon välein työmaan sekä sen lähiympäristön. Turvallisuuspuutteisiin tai epäkohtiin puututaan ja niitä käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikesta tästä suunnittelusta huolimatta virheitä voi sattua. Alueella operoi monta toimijaa ja myös niiden toimituksia kuljetetaan ympäristön rakennuksiin, jonka vuoksi yhteentörmäyksiltä ei aina pystytä välttymään. Lisämaustetta turvallisuuteen tuo talven pimeys, lumi ja pakkanen. Muistetaan siis ne heijastimet! 

 

Käynnissä olevat työvaiheet: 

 Hitaksen rakennus 2 runkotyöt ovat käynnissä. Rakennuksen 1 julkisivu muuraukset ja villoitukset jatkuvat. Sisäpuolella tehdään väliseinätöitä, elementtisauna asennuksia sekä kaatolattia valujen valmisteluita. 

 Autohallin lohkossa 1 jatkuu lattiatyöt ja lohkolla 2 nauha-anturatyöt sekä lattian alustäytöt ja niiden eristykset. Lohkossa 3 on käynnissä paaluanturoiden teko. 

 

Koskelan asuntokorttelin tiimi 

koskelankortteli@yit.fi 

YIT Suomi Oy