• Koskela
  • 18.12.2020

Tiedote 12 - Työvaiheet joulun aikaan

Pääosin henkilöstö lomailee joulun välipäivät. Osa töistä jatkuu kuitenkin normaalisti myös välipäivien aikana.

Hitaksen rakennus 1 runkotyöt ovat pääosin valmiit. Vesikaton elementtiasennukset ovat kesken. Viikolla 1 aloitetaan julkisivu villoitukset ja viikolla 2 julkisivun muuraukset.

Autohallin ensimmäisessä lohkossa on käynnissä vielä viikolla 52 lattian ja toisessa lohkossa nauha-anturoiden alustäytöt, sekä teräspaalujen jännitystyöt.

Viikolla 1 aloitetaan 1 lohkossa lattiatyöt, 2 lohkossa jatketaan paaluanturoiden tekoa ja nauha-anturoiden alustäyttöjä. Lohkossa 3 jatketaan teräspaalujen valu ja jännitystöitä, sekä anturapohjien tekoa.

Autohallin ensimmäinen torninosturi pystytetään viikolla 2.