Parhaan saa kun itse tekee

Toimisto kuntoon!

YIT:n pääkonttori Helsingin Oulunkylässä, Käpylän juna-aseman kupeessa, oli remontissa: päivitimme sen vastaamaan tämän päivän toimistotyön vaatimuksia.

Vuonna 1992 valmistuneen kiinteistön toimitilat koppikonttoreineen vaihtuivat muunneltavaksi monitoimitilaksi, jossa on huomioitu muun muassa tiimityön, hiljaisen työn ja etätyön tarpeet.  Modernin talotekniikan avulla kiinteistön ominaisuuksien – kuten lämmitys, ilmastointi ja valaistus - ohjailtavuus helpottuu. Sekä käyttäjien viihtyvyys että energiatehokkuus paranevat.

Viihtyvyyteen panostettiin muutenkin, ja käyttäjät olivat itse mukana tilojen suunnittelussa. Myös toimistotöiden välillä on erilaisia tarpeita. Osa viettää suuren osan työajasta toimistolla, osa tarvitsee lähinnä vain palaveritilaa. Sitä rakennetaan moneen tarpeeseen, yksittäisistä puhelu- ja työpisteistä alkaen erikokoisiin kokoontumistiloihin.

Panuntien 11 kiinteistössä työskentelee noin 700 YIT:läistä. Remontti alkoi huhtikuussa entisten sisätilojen purkamisella. Uusitut työtilat otettiin käyttöön lokakuussa 2018.  

Miten eteni korjausrakentamishanke, jonka rakentamisen ammattilainen teki itselleen? 

Tahtisuunnittelulla remonttiaika kolmannes suunniteltua lyhyemmäksi

Tilat tuli remontoida mahdollisimman nopeasti, jotta muuttamaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön päästiin mahdollisimman pian. Johto halusi projektin haluttiin toteutuvan tavallista lyhyemmässä ajassa, joten testasimme itsellämme, miten tahtiaikataulutus soveltuu korjausrakentamiseen.

Kävimme läpi remontin alkuperäisen 10 kuukauden aikataulun yhdessä aliurakoitsijaverkoston kanssa: suunnittelimme muun muassa materiaalivirtoja ja keskustelimme tehokkuuksista. Keskustelujen pohjalta asetimme läpimenoajan tavoitteeksi 6 kuukautta.

Loimme projektille yhteisen visuaalisen työympäristön tahdistamalla työt kerroskohtaisesti työlajeittain. Tarkoituksena oli luoda jokaiselle työvaiheelle tekemisen edellytykset ja tuoda esiin mahdolliset ongelmat, jotka pyrittiin ratkomaan yhdessä etukäteen. 

Hanke valmistui kuudessa kuukaudessa. Mallin käytön onnistumisen edellytyksenä on ammattimaisesti toteutettu tahdistus ja suunnittelu, mutta myös tiivis yhteistyö tekijöiden kesken. Projektinjohto vietti paljon aikaa paikan päällä keskustelemassa tekijöiden kanssa siitä, missä meidän tulisi parantaa toimintaamme.

Tahtisuunnittelu = Tuotannonsuunnittelu viedään merkittävästi nykyistä tarkemmalle tasolle ja sitä viestitään ja ohjataan visuaalisten menetelmien avulla. Tavoite on saavuttaa tasainen, ennakoitava tuotantotahti (lasketaan tuntimäärinä), joka mahdollistaa myös logistiikan tarkan suunnittelun. Näin poistetaan hukkaa ja parannetaan tuottavuutta. Kun tuotantosuunnitelmaa kehitetään ja pullonkauloja poistetaan jatkuvalla parantamisella ja oppimisella, myös läpimenoaikoja voidaan lyhentää.

Lopputulos:

    • Tavoitteet liiketilojen toimivuudesta toteutuivat
    • Tilat valmistuivat loppukäyttäjän tarvitsemassa järjestyksessä
    • Kerrokset valmistuivat loppukäyttäjän toivomassa ajassa (tuotannon läpimenoaika 10 kk => 6 kk)
Sulje
Sulje
Lähetetään...