• Kellonsoittajankatu 9
  • 16.2.2023

Viikkotiedote 8/2023

As Oy Primuksen louhintatyöt jatkuvat viikolla 8 irtiporauksella, avolouhinnalla sekä louheen poisajolla.
Lisäksi rakolinjan porausta suoritetaan työmaan etelä/lounais sivulla.
Viikon 8 pääasialliset työskentelyalueet ovat merkittynä yllä olevaan suunnitelmaan.