• Kellonsoittajankatu 9
  • 4.1.2023

Työmaatiedote 5.1.2023 - rakennustyöt alkavat viikolla 2

Työt aloitetaan louhintatöillä. Louhintatyöt suoritetaan tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Tämän jälkeen rakennustyöt jatkuvat kohteen perustus- ja betonirunkotöillä, jotka kestävät maaliskuulle 2024.

Kohde valmistuu kesällä 2025.