vko 27 tiedote

Pysäköintihallin viemärilinjan rakennustyöt ovat edenneet siten, että tulevan keskiviikon ja torstain (10. - 11.7.) aikana pysäköintihallin viemärilinja liitetään kaupunkiverkkoon. Tämän vuoksi työmaalla joudutaan suorittamaan ohipumppauksia, joiden aikana työmaalla ja sen ympäristössä käytetään imuautoja sekä dieselkäyttöisiä generaattoreita. Ohipumppausta tehdään myös yöllä, jolloin generaattorien käyntiääni voi aiheuttaa häiriötä. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan erikseen.

Louhintatyöt jatkuvat ensi viikolla normaalisti, keskittyen työmaa-alueen keskiosalle ja itälaidalle. Työmaa-alueen pohjoispäässä suoritetaan kalliopinnan rusnausta paineilmalla.

Satamakatu 4:n edustalla olevien puiden oksien karsinta lykkääntyy työteknisistä syistä, ja se suoritetaan myöhemmin kesällä työvaiheiden salliessa.