Vko 24 tiedote

Operaattoreiden työt työmaa-alueellamme ovat valmistuneet ja HSY:n vesijohtosiirto eteni niin, että pystymme louhimaan laaja-alaisemmin. Kirimme louhinta-aikataulua ja tästä johtuen räjäytyksiä tulevalla viikolla on poikkeuksellisesti 5-10 kpl/päivä klo 8-18 välillä. Melua esiintyy siis enemmän lisääntyneen poraamisen (2 poravaunua) ja räjäytysten lukumäärän myötä. Yksittäisen räjäytyksen koko ei kasva, mutta niitä on tiheämmin. Räjäytykset keskittyvät Satamakatu 9 ja 11 laidalle sekä Satamakatu 2 edustalle.

Joudumme karsimaan lähiaikoina Satamakatu 4:n edessä olevista lehmuksista (3 kpl) oksat pois. Syksymmällä kaadamme rungot.Määräyksen työhön olemme saaneet Helsingin kaupungilta. Puilla ei ole kasvumahdollisuuksia lähelle tulevan pysäköintihallin rakenteiden vuoksi. Lehmukset tullaan korvaamaan rakennustyön valmistuttua jollain pienemmällä lajikkeella.

Satamakatu 11 sisäpihalla valetaan ajoluiskan ensimmäinen seinävalu.

Operaattoreiden liitäntätyöt jatkuvat vielä Satamakadun/Rahapajankadun kulmassa työmaa-alueemme ulkopuolella.