Vko 10 tiedote

Kaivamista jatketaan samoilla alueilla kuin kuluvallakin viikolla. Louhintamäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan. Näin ollen melutaso säilyy viime viikkojen kaltaisena.

Operaattoreiden aliurakoitsijat jatkavat niin ikään omia kaapelisiirtojaan.