Kasinoparkin rakentaminen käynnistyy

Kasinoparkin rakentaminen ja valmistelevat työt aloitetaan joulukuussa 2018.

Kasinoparkin tavoitteena on lisätä katajanokan alueen pysäköintikapasiteettiä.

Katu suljetaan joulukuussa 2018.

Rakentamistyöt alkavat viikolla 1/2019.

Ensimmäisen vaiheen rakennustöihin kuuluu kadun pintarakenteiden poisto, johtolinjojen esiinkaivuu sekä siirto, kaivannon tukiseinät sekä kaivannon kaivuu. 

Päivittäinen työaika työmaalla on arkisin klo 8 - 18, valmistelevat työt aloitetaan arkisin klo 7.