Vko 3 tiedote

Ensi viikolla uusina työvaiheina alkavat tukiseinien rakentaminen ja rakolinjan poraus.

Tukiseininä kohteessa on porapaalusettiseinä. Se tarkoittaa seinää, jossa on maahan poratut paalut, joiden väliin tuetaan "settinä" teräslevy. 

Rakolinjaa puolestaan käytetään, kun louhitaan rakennusten läheisyydessä. Menetelmän tarkoituksena on varmistaa, ettei louhinnasta tule vaikutuksia lähellä oleviin rakennuksiin.