Vedenalainen louhinta

Vedenalainen louhinta

Vedenalaisella louhinnalla madalletaan kalliopinnan korkeutta meressä, järvessä tai muussa vesistössä. Louhinta suoritetaan vedenalaisiin räjäytyksiin soveltuvilla räjäytysaineilla, jotka asennetaan kallioon porausreikiin. Reiät porataan lautalta tai sukeltajien avulla, matalissa kohteissa voidaan poraus suorittaa koneilla rannalta käsin. Irronnut louhe kaivetaan pois ja se voidaan hyödyntää muussa rakentamisessa.

Vedenalaista louhintaa suoritetaan yleensä ruoppaustyön yhteydessä. Louhinannassa, kuten ruoppauksessakin, hyödynnetään GPS-pohjaista ohjelmistoa, jolla pohjan muoto voidaan määrittää tarkasti ennen ja jälkeen louhinnan. Räjäytystyön hyvällä suunnittelulla ja GPS-ohjelmistolla voidaan varmistaa louhinnan tarkka onnistuminen haluttuun tasoon.

 

Käyttökohteet
•  Rantojen ja vesistöjen kunnostus
•  Vesiväylien syventäminen, rakentaminen ja ylläpito
•  Satamat ja venesatamat
•  Merimerkkien perustukset

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle. Voit myös lähettää suoraan viestiä osoitteeseen infra@yit.fi.

Toimiala
Aihe
Toivon yhteydenottoa
Sulje
Sulje
Lähetetään...