Vesi- ja rantarakentaminen

Vesi- ja rantarakentaminen

Toteutamme kaiken ranta- ja vesirakentamisen

Olemme olleet kehittämässä niin kansainvälisiä kuin suomalaisia satamia. Ammattitaitoiselta henkilöstöltämme sujuu kaikki rantarakentaminen: niin liukuvalutekniikalla valettavat tukimuurielementit, paalutettavat laiturirakenteetkin kuin vedenalainen louhinta.

Omalla vesirakennuskalustollamme voimme toteuttaa satama-altaiden louhinnat ja ruoppaukset. Pystymme toteuttamaan omalla kalustolla ruopattujen sedimenttimassojen stabiloinnin ja suunnittelemaan toteutuksen kustannustehokkaasti. Kehitämme jatkuvasti olemassa olevaa vesirakennuskalustoamme. 

Rantojen käytettävyyden ja alueiden arvon lisäämiseksi olemme olleet rakentamassa uusia ja kunnostanut vanhoja rantarakenteita. Olemme toteuttaneet projekteja myös museoviranomaisten toiveiden mukaisesti vanhaa kunnioittaen. Pystymme toteuttamaan rantarakentamisen vaatimat ruoppaukset, paalutukset, elementit, kivityöt ja kaikki veden pinnan ala- ja yläpuoliset työt laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. 

Omalla vesirakennuskalustolla toteutamme vesiliikenneväylien ruoppaukset ja vedenalaiset louhinnat. Tarvittaessa pystymme stabiloimaan omalla kalustolla ruopatut sedimenttimassat ja suunnittelemaan toteutuksen kustannustehokkaasti. Pilaantuneiden maiden ruoppauksessa käytämme ympäristökauhaamme. Lue lisää pilaantuneen maan käsittelystä.

Vesirakennuskalustomme ja ammattitaitoinen henkilöstömme hallitsevat monia vaikeita töitä vaativissa olosuhteissa. Olemme korjanneet majakoita, tehnyt siltoihin vedenalaisia perustuksia ja kehittäneet tuulivoimaloiden perustuksia.

Merimerkkien asennus

Merimerkit ovat vesiliikenteen ohjaamiseen ja navigointiin käytettäviä merkkejä, jotka rakennetaan veteen tai veden läheisyyteen maalle. Merimerkit voivat olla kiinteitä tai kelluvia, valaistuja tai valaisemattomia. Yleensä merimerkeissä on heijastimet näkyvyyden parantamiseksi pimeällä.

Kiinteät merimerkit voidaan asentaa paalutuksen tavoin lyömällä ne kantavaan pohjaan tai kallioon asti tai asentamalla ne louhittuun kallioreikään. Merimerkit voidaan perustaa myös betonikasuuniin. Perustustapa valitaan syvyyden ja pohjan maaperän mukaan.

Kelluvat merimerkit ankkuroidaan pohjaan, jolloin ankkurikettinki voi olla kireä tai löysä. Kireä ankkurikettinki ei salli merimerkin liikkumista ankkurointipisteen ympärillä, kun taas löysä ankkurointi sallii vapaan kellunnan.

Kohteet

  • Merimerkkien rakentaminen
  • Vesiväylien ohjaus
  • Merenkulun turvaaminen
  • Satamat ja venesatamat
  • Vanhojen merimerkkien korjaus ja kunnostus

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Lue lisää vesi- ja rantarakentamisen hankkeistamme