YIT toimittaa pääkaupunkiseudulle CE-merkittyjä kiviaineksia

YIT Suomi Oy:n (ent. YIT Rakennus Oy) omistamalla kallioalueella K3:lla on CE-merkintäoikeus hydraulisesti sidottuihin kiviaineksiin sekä salaojasepeliin. Kiviainesten tuotanto ja laadunvalvonta hoidetaan K3-alueella CE-merkinnän edellyttämällä tavalla. 
Kiviaines on K3-alueella rakentamisen yhteydessä irroitettua kiviainesta, eikä YIT louhi alueella ainoastaan kiviaineksen myynnin vuoksi.

Vaatimustenmukaisuustodistus on muuttunut suoritustasoilmoitukseksi (DoP), joka CE-merkityiltä tuotteilta vaaditaan 1.7.2013 alkaen.

CE merkintä tarvitaan kiviaineksiin, jotka valmistetaan ja toimitetaan markkinoille pysyviin rakenteisiin tai niiden osiin rakennuskohteissa.

CE-merkintä osoittaa, että merkinnän tuotteeseen kiinnittänyt valmistaja on selvittänyt tuotteen keskeiset ominaisuudet standardin mukaisilla menetelmillä ja noudattanut harmonisoitua tuotestandardia. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnästä, koska merkintä ei osoita automaattisesti, että jäsenmaiden vaatimukset on täytetty. Kansalliset säädökset tarvitaan edelleen ja vaatimusten on oltava yhtenevät CE-merkintä tietojen kanssa.

CE-merkintä vaati tuotantolaitokseltaan mm.

  • Dokumentoidun tuotannon aikaisen laadunvalvontajärjestelmän
  • Alku- ja tuotannon aikaiset testaukset
  • Tuotteen laadunvalvonnan, dokumentoinnin
  • Ilmoitetun laitoksen tarkastuksen ja todistuksen
  • Suoritustasoilmoitus (DoP käyttöön 1.7.2013) - ominaisuuksien tasot tai luokat

 

CE-merkityt sertifikaatit

Suoritustasoilmoitukset

Yksilöity suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä toimitetaan pyydettäessä. 

Siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneristysurakoitsija

  • Epoksitiivistys
  • Kermieristys

K3:N KIVIAINEKSET 

KaM:       Sepelit:

# 0-6       # 6-16
# 0-16     # 16-32
# 0-32    
# 0-56
# 0-90