Tuettuja rakennuskaivantoja Bergeforsenin voimalaitoksen rakennustyömaalla

Tuetut rakennuskaivannot

Tuetut rakennuskaivannot vaativiinkin kohteisiin

Vaativa kaivanto on usein yhdistelmä tiukkoja tilarajoituksia, logistiikkaa vaikeisiin kohteisiin sekä tarkkoja ympäristövaatimuksia tärinän, melun, painumien ja pohjaveden hallinnalle. Meillä on laajaa kokemusta vaativien rakennuskaivantojen kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Keskeisessä roolissa ovat usein kaivannon seinien toteutusratkaisut sekä asutuskeskuslouhinta.

Meillä on ammattitaitoa vaativan louhinnan huolelliseen suorittamiseen sekä kokemusta ratkaista kuhunkin kohteeseen sopivin tukiseinä, joka voi olla yhdistelmä erilaisista tukiseinätyypeistä.

Tukiseinät

Tukiseinien yleisin käyttökohde on kaivannoissa, jossa seinien tehtävänä on estää maan sortuminen kaivantoon. Tukiseinät ovat erityisesti tarpeen, mikäli kaivannon lähellä on muita rakennuksia tai rakennelmia. Tukiseinät voivat olla väliaikaisia, tai ne voivat jäädä osaksi pysyvää rakennetta. Seinät voidaan rakentaa vesitiiviiksi. Tukiseiniä käytetään kaivantojen ja maanalaisen rakentamisen lisäksi myös vesirakentamisessa, esimerkiksi satamien reuna- tai pistolaitureissa.

Rakennuskaivannoissa tukiseinät toteutetaan useimmiten teräsponteilla ja tuentaelementeillä. Teräspontit upotetaan maahan lyömällä tai täryttämällä, ja niistä saadaan vesitiiviitä ponttilukkojen avulla. Vaikeita ja syviä kaivantoja voidaan tukea myös kaivinpaalumenetelmällä tehtävillä patoseinillä. Patoseinät ovat usein osa pysyvää rakennetta. Rakennuskaivantoja voidaan tukea myös settiseinillä, joissa pystytukien varaan kiinnitetään poikittaissuuntaiset setit.

Pontti-, setti- ja patoseinien lisäksi voidaan tukiseinät toteuttaa myös combi-seininä. Combiseinissä yhdistetään teräspaaluja pontteihin, jolloin pystykuormat hallitaan ponttiseiniä paremmin. Tukiseinä voidaan tehdä myös vierekkäisistä teräspaaluista, jotka voidaan liittää yhteen lukoilla. Tukiseinät tuetaan usein ankkuroimalla ne kiinni kallioon.

Pontitus

Modernilla ponttauskalustollamme asennamme jopa 25-metriset pontit täysimittaisina resonanssivapaalla menetelmällä, joka vähentää huomattavasti ympäristöön aiheutuvan tärinän määrää. Suurtaajuustäryllä on mahdollista läpäistä tiiviskin moreeni. Pontinasennuksen tiedonkeruu on automatisoitua ja reaaliaikaista.

Ponttauskalustomme soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa:

    • ponttien asennus tehdään vaikeissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa
    • pontit ovat pitkiä, jopa 25 metrin mittainen ponttiprofiili voidaan asentaa täysmittaisena
    • tärinäraja-arvot ovat tiukat
    • maaperässä on tiivis moreenikerros
    • pontit halutaan asentaa kallion pintaan saakka.

Lue lisää