Stabilation

Stabilointi

Maaperän stabilointi ammattitaidolla ja kohteeseen sopivalla menetelmällä

Pilaristabilointi

Pilaristabilointi on syvästabilointimenetelmä, jossa maaperää vahvistetaan maa-ainesta poistamatta, lisäämällä maaperään kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta. Stabilointikoneen kaira porataan maahan haluttuun syvyyteen asti, jonka jälkeen kairaa nostettaessa sideainetta työnnetään maahan samalla sekoittaen. Sideaineen reagoidessa maaperän kosteuden kanssa muodostuu pilarimainen rakenne.

Pilaristabiloinnilla voidaan pienentää perustamiskustannuksia esimerkiksi paaluperustamiseen verrattuna. Syvästabilointi soveltuu erinomaisesti mittavien projektialueiden esirakentamiseen ja on pohjanvahvistusmenetelmänä varsin kilpailukykyinen.

Meillä on pitkä kokemus syvästabiloinnista ja olemme menetelmän edelläkävijöitä. Olemme kehittäneet stabiloinnin koneohjausjärjestelmän ja olennainen osa palveluamme on ajantasainen, luotettava dokumentaatio ja laadunvarmistus.

Stabilointikalustomme on alansa huippuluokkaa. Kaikki stabilointikoneet on varustettu satelliittipaikannusjärjestelmällä ja automaattisella raportointijärjestelmällä, joka kattaa kaikki infraRYL-ohjeistuksen suosittelemat raporttitiedot.

Käyttökohteet:
•  Kadut, putkijohdot ym. teknisen huollon verkosto
•  Haitallisten painumien ehkäisy
•  Kaivannon tai penkereen stabiliteetin parantaminen
•  Maan kantavuuden parantaminen
•  Rakenne rinteessä tai leikkauksessa
•  Painumien tasaaminen
•  Erilaiset siirtymärakenteet
•  Stabiliteetin parantaminen

Massastabilointi

Massastabilointi on menetelmä, jossa maaperää vahvistetaan lisäämällä maamassaan kalkki- tai sementtipohjaista sideainetta. Sideaine sekoitetaan maaperään sekoituskoneen kärjellä, jota liikutellaan lamelleittain sekä pysty- että vaakasuunnassa. Sideaineen reagoidessa maaperän kosteuden kanssa syntyy tasaisesti lujittuneita laattamaisia vyöhykkeitä, joiden varaan maarakenteet voidaan perustaa kuten kantavan pohjamaan varaan rakennettaessa.

Massastabiloinnilla voidaan korvata massanvaihto, jolloin säästöjä syntyy sekä rahassa että ajassa. Massastabilointi soveltuu erinomaisesti mittavien projektialueiden esirakentamiseen ja on pohjanvahvistusmenetelmänä varsin kilpailukykyinen.

Käyttökohteet
• Teiden, katujen ja rautateiden penkereet sekä erilaiset piha- ja varastoalueet
• Saven, turpeen, liejun tai siltin stabiloiminen
• Haitallisten painumien ehkäisy
• Stabiliteetin parantaminen
• Maan kantavuuden parantaminen
• Pilaantuneiden maiden käsittely

YIT:n stabilointikalusto on alansa huippuluokkaa. Kaikki stabilointikoneet on varustettu automaattisella raportointijärjestelmällä, joka kattaa kaikki infraRYL-ohjeistuksen suosittelemat raporttitiedot.

Lue lisää