Maarakennus ja pohjarakentaminen

Maarakennus ja pohjanvahvistus on kaiken perusta. Maarakentamiseen ja pohjanvahvistukseen käytämme kunkin maaperän rakenteeseen soveltuvaa vaihtoehtoa, kuten stabilointia, tukiseiniä ja ankkurointia tai paalutusta. Teemme myös avolouhintaa.

Pilari- ja syvästabilointi sopii pehmeiden perusmaiden sekä tie-, kenttä-, piha- ja katualueiden vahvistamiseen. Paalulaattoja käytetään vaativien, täysin jäykkien rakenteiden menetelmänä raskaasti kuormitettujen teiden, rautateiden ja kenttien pohjanvahvistukseen. Massastabilointi on massiivisten pehmeiden ja savisten silttisten maiden pohjanvahvistusmenetelmä. Sillä voidaan korvata jopa 4-5 metrin massanvaihdot ja säästää uusiutumattomia luonnon soravaroja. 

Tb-paalutukset on perinteinen pohjanvahvistusmenetelmä esim. kadun- ja sillanrakennuksessa sekä talonrakennuskohteissa. Raskaasti kuormitettavat, liikenneväylät, sillat ja rakennukset tuetaan usein putki- ja porapaaluin. Kaivinpaaluja taas käytetään yleisesti kohteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria kuormia, kuten silloissa ja koneperustuksissa.

Rakennusten peruskuoppia tehtäessä tarvitaan joskus avolouhintaa. Rakennuskaivannoissa tukiseinät toteutetaan useimmiten teräsponteilla ja tuentaelementeillä. Vaikeita ja syviä kaivantoja tuetaan myös kauvinpaalumenetelmällä tehtävillä patoseinillä. Tukiseinäankkurointia käytetään jännittämiseen maan- ja vesipainetta vastaan. Avoleikkausten reunoilla tarvitaan usein betonisia tukimuureja ympäröivien maakerrosten tukemiseen.

Talon perustukset saattavat elinkaaren aikana kaivata peruskorjausta tai saneerausta esimerkiksi puupaalujen lahoamisen takia. Useimmiten nämä toteutetaan ottamalla talon kuormat uusille paaluille, jolloin käytettäviä menetelmiä on useita.

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle. Voit myös lähettää suoraan viestiä osoitteeseen infra@yit.fi.

Toimiala
Aihe
Toivon yhteydenottoa
Sulje
Sulje
Lähetetään...