Paikalliset sivut:
YIT Group

Tukiseinät

Tukiseinät

Tukiseinien yleisin käyttökohde on kaivannoissa, jossa seinien tehtävänä on estää maan sortuminen kaivantoon. Tukiseinät ovat erityisesti tarpeen, mikäli kaivannon lähellä on muita rakennuksia tai rakennelmia. Tukiseinät voivat olla väliaikaisia, tai ne voivat jäädä osaksi pysyvää rakennetta. Seinät voidaan rakentaa vesitiiviiksi. Tukiseiniä käytetään kaivantojen ja maanalaisen rakentamisen lisäksi myös vesirakentamisessa, esimerkiksi satamien reuna- tai pistolaitureissa.

Rakennuskaivannoissa tukiseinät toteutetaan useimmiten teräsponteilla ja tuentaelementeillä. Teräspontit upotetaan maahan lyömällä tai täryttämällä, ja niistä saadaan vesitiiviitä ponttilukkojen avulla. Vaikeita ja syviä kaivantoja voidaan tukea myös kaivinpaalumenetelmällä tehtävillä patoseinillä. Patoseinät ovat usein osa pysyvää rakennetta. Rakennuskaivantoja voidaan tukea myös settiseinillä, joissa pystytukien varaan kiinnitetään poikittaissuuntaiset setit.

Pontti-, setti- ja patoseinien lisäksi voidaan tukiseinät toteuttaa myös combi-seininä. Combiseinissä yhdistetään teräspaaluja pontteihin, jolloin pystykuormat hallitaan ponttiseiniä paremmin. Tukiseinä voidaan tehdä myös vierekkäisistä teräspaaluista, jotka voidaan liittää yhteen lukoilla. Tukiseinät tuetaan usein ankkuroimalla ne kiinni kallioon.

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle. Voit myös lähettää suoraan viestiä osoitteeseen infra@yit.fi.

Toimiala
Aihe
Toivon yhteydenottoa
Sulje
Sulje
Lähetetään...