Tuulivoiman hankekehitys

Tuulivoiman hankekehitys

Aloitimme vuonna 2012 Suomessa tuulivoiman hankekehityksen. Hankekehitykseen kuuluu muun muassa suunnittelu, maanvuokraus ja neuvottelut maanomistajien kanssa, mittaukset, ympäristövaikutusten arviointi, projektin järjestelyt, luvat ja kaavoitussopimusten tekeminen.

Hankekehitys on siis maankäytön suunnittelua, joka tähtää rakennuslupiin ja voimaloiden rakentamiseen. Pohjimmiltaan se on eri intressien yhteensovittamista: optimaalisen rakennuspaikan ja parhaiden tuuliolosuhteiden hakemista ottaen huomioon sijainnin asutukseen nähden sekä vähäiset vaikutukset luontoon. Hankekehityksen aikana kerätään tietoa ja saadaan aikaan vuoropuhelulla kompromissi, jossa hankkeen taloudelliset edellytykset varmistetaan ja negatiiviset vaikutukset minimoidaan.

Marraskuussa 2019 otimme tärkeän askeleen, kun myimme ensimmäisen omakehitteisen tuulivoimahankkeen Suomen Hyötytuuli Oy:lle. Tuulipuistoja ostavatkin energiayhtiöt ja rahastot, jotka hakevat edullisesta energiantuotannosta tuottoa pääomalleen. Myös ympäristöystävällisyys on yksi tulokulma tuulipuistojen myynnissä.

Tuulivoiman hankekehityksen alalla on Suomessa paljon toimijoita, mutta erotumme niistä ainoana rakennusyhtiönä. Rakennamme myös perustuksia ja infraa, kuten teitä tuulivoimaloille ja olemmekin toteuttaneet niitä lähes 200 Suomessa ja Ruotsissa.

YIT on kehittänyt myös konseptia, jossa tuulivoimalla tuotetaan sähkö datakeskukselle ja keskuksessa syntyvä hukkalämpö puolestaan myydään ja siirretään lähellä olevaan kasvihuoneeseen, jossa se auttaa viljelijöitä tuottamaan ruokaa paikallisesti. Hukkalämmön voi myydä myös kaukolämpöjärjestelmään, jolloin se vähentää järjestelmän fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Prosessin tavoitteena on nettoarvoltaan nollahiilijalanjälki.

Lue lisää datakeskuksista