Tuulivoima maanomistajille

Tuulivoima maanomistajille

Tuulivoiman teknologia on kehittynyt harppauksella viime vuosina ja samalla tuulivoimaloiden teho on kaksinkertaistunut. Tuulivoima on turvallista ja tuottaa puhdasta sähköä. Tuulivoimaloiden mahdolliset riskit rajoittuvat muutamien satojen metrien säteelle voimalasta ja mittakaavaltaan ne ovat yleensä pieniä. Muuta maankäyttöä, kuten metsästystä, marjastusta, sienestystä tai metsätaloutta ei yleensä rajoiteta tuulivoimalan normaalin toiminnan aikana millään tavalla. Tuulivoiman alta ei myöskään kaadeta puita laajoilta alueilta.

Tuulivoimalan myötä alueen tieverkko paranee, kun hankkeen rakentamisen aikana parannetaan infraa tuulivoimalaa silmällä pitäen. Se helpottaa puukuljetuksia.

Tuulivoimalat eivät ole aiheuttaneet ulkopuolisille onnettomuuksia ja tuulivoiman parissa työskentelevät panostavat työturvallisuuteen todella paljon. 

Suurten tuulivoimaloiden kehitys ja rakentaminen perustuu aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitukseen, myös poikkeamien osalta. Maanomistajille kompensoidaan vuokra tuulivoiman tarvitsemasta maa-alasta vuosittain.

Kehitämme jatkuvasti uusia aihioita ja etsimme mahdollisuuksia Suomessa. Olemme valmiita kehittämään hankkeita yhdessä, joten ota yhteyttä, jos mietit, sopiiko tuulivoimala maillesi.