Tuulivoima kaupungeille ja kunnille

Tuulivoima kaupungeille ja kunnille

Tuulivoiman kehityksessä on useita vaiheita ja keskikokoisen tuulivoimalan toteutus suunnittelusta valmiiseen tuulipuistoon vie noin 4-6 vuotta. Kaavoitus, tarvittavat luvat, yhteistyö puolustusvoimien kanssa, hankkeen kehitys, ja infran rakentaminen onnistuu avullamme.

Tuulivoima lisää kunnan tai kaupungin tuloja kasvaneiden kiinteistöverotulojen ansiosta. Tuulivoimalassa kiinteistöverotettavia ovat perustukset, torni ja konehuoneen runko. Yksittäinen maatuulivoimala tuottaa kunnalle tai kaupungille kiinteistöveroa sadoissa tuhansissa elinkaarensa aikana. Elinvoimaa lisää myös hankkeiden työllistämisvaikutukset rakentamisen aikana, niin hankkeella, kuin majoituksen, ravintoloiden ja vapaa-ajan palveluiden osalta.

Tuulivoiman alueelliset vaikutukset liittyvät maisemaan, ääneen, välkkeeseen, lentoestevaloihin ja mahdollisesti alueella oleviin eläimiin. Vaikutusten merkittävyys riippuu monista tekijöistä ja niihin pystyy vaikuttamaan paljon hankekehityksen aikana. Niiden esteettisyys voi jakaa mielipiteitä, mutta näkyvyyteen pystyy vaikuttamaan tuuliturbiinien sijoittelulla. Äänivaikutuksia säännellään Suomessa tarkasti ja vuonna 2020 julkaistu laaja suomalaistutkimus kertoo, etteivät ihmiset havaitse tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön. Suomessa tuulivoimalasta syntyvä ääni ei saa ylittää päivällä 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä talojen tai loma-asuntojen välittömässä läheisyydessä. 45 desibeliä vastaa jääkaapin hurinaa

Myös suojeltavat eläimet ja kasvit selvitetään aina osana hankekehitystä ja oikealla sijoittelulla riskit voidaan minimoida. Lentoestevaloja on myös muutettu niin, että lähiasukkaita häiritään vähemmän. Välkkeen eli matalalta paistavan auringon aiheuttaman varjostuksen osalta sen haitat minimoidaan sijoittelulla ja riittävällä etäisyydellä asutukseen.

Lue lisää tuulivoimasta Tuulivoimayhdistyksen sivuilta.