Tuulivoimahankkeet

Kyyjärvi, Peuralinna

Keski-Suomen maakunnassa sijaitsevaan Kyyjärven kunnan Peuralinnaan on suunnitteilla 8 tuulivoimalaa. Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa kesällä 2015 ja tullut lainvoimaiseksi kesän 2016 aikana. Kaavamateriaalit ovat nähtävissä Peuralinnan tuulivoimapuiston projektiportaalissa. Rakennusluvat on myönnetty 2015 lopulla. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen, ja rakennusluvat ovat tulleet lainvoimaisiksi helmikuussa 2017. Vuoden kestänyt tuulimittaus saatiin valmiiksi helmikuussa 2015. 

  • Laajuus: 8 voimalaa
  • Kokonaisteho: n. 25 MW

Sijainti kartalla

Lestijärvi

Keski-Pohjanmaalla sijaitsevaan Lestijärven kuntaan on suunnitteilla noin 95 tuulivoimalaa. Hanke koostuu kolmesta lähekkäisestä alueesta, joihin jokaiseen on valmistunut oma osayleiskaava. Kaavoitusmateriaalit ovat nähtävissä kunnan sivuilla (Hittisenneva, Kosolankangas ja Iso Korteneva). Kaikki kolme osayleiskaavaa on hyväksytty Lestijärven kunnanvaltuustossa kesän 2015 aikana. Kaavojen hyväksymispäätöksistä tulleiden valitusten käsittely on kesken hallinto-oikeudessa.

Tuulimittausta varten alueelle on pystytetty kolme tuulimittausmastoa, joista ensimmäisellä mittaukset on aloitettu huhtikuussa 2014. Tuulimittaukset päätettiin vuoden 2016 lopussa. Puiston sisäisen 110 kV:n voimajohdon luvitus on tehty ja sähköliitynnän vaatiman 400 kV:n voimajohdon luvittaminen on meneillään. 400 kV:n voimajohdon YVA-materiaalit ovat nähtävissä täällä. Tuulivoimaloiden rakennuslupia valmistellaan vuoden 2017 aikana. 

  • Laajuus: n. 95 voimalaa
  • Kokonaisteho: n. 300 MW

Sijainti kartalla

Pyhäjärvi, Murtomäki

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevaan Pyhäjärven kunnan Murtomäkeen on suunnitteilla 25 tuulivoimalaa. Hankkeen YVA-materiaalit on nähtävissä täällä. Osayleiskaava on hyväksytty maaliskuussa 2016 ja on tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 2016. Kaksi vuotta kestänyt tuulimittaus päättyi maaliskuussa 2017. Tuulivoimaloiden rakennuslupien haku käynnistettiin alkuvuodesta 2017. 

  • Laajuus: 25 voimalaa
  • Kokonaisteho: n. 75-85 MW

Sijainti kartalla 

Huittinen, Taraskallio

Satakunnan maakunnassa sijaitsevaan Huittisten kaupunkiin on suunnitteilla 7-9 voimalan tuulipuistohanke. Hankkeen jatkosta päätetään keväällä 2017.

  • Laajuus: 7-9 voimalaa
  • Kokonaisteho: n. 25 MW

Punkalaidun, Isosuo ja Arkkuinsuo

Pirkanmaan maakunnassa sijaitsevaan Punkalaitumen kuntaan on suunnitteilla kaksi erillistä tuulivoima-aluetta yhteistyössä YIT:n ja Ilmatar Windpower Oyj:n kanssa. Isosuon alueelle suunnitellaan 6 tuulivoimalaa. Alueen tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2015. Osayleiskaava saavutti lainvoimaisuuden kesällä 2017, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset. hyväksymispäätöksestä tulleiden valitusten käsittely on kesken hallinto-oikeudessa. Kaavoitusmateriaalit on nähtävissä täällä.

Arkkuinsuon tuulivoimala-alue sijaitsee noin 4 km Isosuon alueesta etelään. Arkkuinsuolle suunnitellaan yhteensä 3 tuulivoimalaa. Kahden voimalan osalta suunnittelutarveratkaisu hyväksyttiin kunnanhallituksessa tammikuussa 2017. Kolmannelle voimalalle suunnittelutarveratkaisu myönnettiin myöhemmin elokuussa 2017.   

Puistoa kehittää ja sen rakentamisesta ja tuotannosta tulee vastaamaan Ilmatar Windpower Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n yhteisyritys Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Voit käydä katsomassa Isosuon alueen havainnekuvia tästä.

  • Laajuus: Isosuo 6 voimalaa ja Arkkuinsuo 3 voimalaa
  • Kokonaisteho: Isosuo n. 18-25 MW ja Arkkuinsuo n. 10-12 MW

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle. Voit myös lähettää suoraan viestiä osoitteeseen infra@yit.fi.

Toimiala
Aihe
Toivon yhteydenottoa
Sulje
Sulje
Lähetetään...