Tuulivoima

Tuulivoima

Tuulivoimaratkaisut hankekehityksestä rakentamiseen

Uusiutuvan energian tarve on voimakkaasti lisääntymässä. Tuulivoima on ollut nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto maailmassa jo muutaman vuosikymmenen ja kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina. Me kehitämme tuulivoimapuistoja ja rakennamme tuulipuistojen infraa. 

Palvelukonseptimme tukee asiakasta tuulivoiman hankekehitysvaiheesta rakentamiseen. Osaamisemme kattaa tuulivoimapuiston kehittämisen soveltuvan alueen valinnasta lähtien. Kehitämme ja luvitamme hankkeen yhteistyössä kunnan ja alueen maanomistajien kanssa. Toteutusvaiheessa tarjontamme kattaa projektin johdon, maanrakennustyöt, tuulivoimalan perustusratkaisut sekä sähköistyksen suunnitteluvastuineen.

Vuodesta 2010 lähtien olemme toteuttaneet lähes 200 tuulivoimalan perustusta asiakkaillemme. YIT:ltä löytyy tarvittava osaaminen niin pienten kuin suurempienkin puistokokonaisuuksien infran toteutukseen.

Lue lisää tuulivoiman hyödyistä Tuulivoimayhdistyksen sivuilta.

YIT:n omat tuulivoimahankkeet

Kyyjärvi, Peuralinna

Hanke käsittää yhteensä seitsemän tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 45 MW:n kapasiteetin. Hanke myytiin syksyllä 2019 luvituksellisesti valmiina. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 750 hehtaaria. 
Suomen hyötytuulelta investointipäätös Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentamisesta Perhoon ja Kyyjärvelle. 

Lestijärvi

Hanke käsittää 72 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 400 MW:n kapasiteetin. Hanke koostuu kolmesta lähekkäisestä alueesta, joihin jokaiseen on valmistunut oma osayleiskaava. Suunnittelualue on yhteensä noin 6 000 hehtaaria. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat 72 tuulivoimalan rakentamiselle. Tuulivoimapuiston tuottaman sähkön siirtoa varten tullaan rakentamaan uusi 400 kV voimajohto Lestijärveltä Alajärvelle nykyisten Fingridin voimajohtojen rinnalle.

Pyhäjärvi, Murtomäki

Hanke käsittää 15 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 90 MW:n kapasiteetin. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 1 400 hehtaaria. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat 15 tuulivoimalan rakentamiselle.

Huittinen, Taraskallio

Hanke käsittää 5-6 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 25-40 MW:n kapasiteetin. Hanke on kaavoitusvaiheessa.

Lue lisää