Viherrakentaminen

Viherrakentaminen

Viheralueiden hoito ammattitaidolla

Viherkatot, viheraluiden ja puistojen talvi- ja kesähoitotyöt sekä puhtaanapito hoituu meiltä laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla. Teemme mm: 

•  Niitot
•  Vihertyöt 
•  Kivetystyöt
•  Puiden hoito
•  Taajamametsien, maisemaniittyjen ja -peltojen hoito

Maanteiden hoidettavat viheralueet ovat pääasiassa nurmi- ja metsäalueita. Hoitotoimet tehdään kullekin tieosuudelle määritellyn viherhoitoluokan mukaisesti.

Koko kesän kestävä niittokausi etenee vaiheissa, joista viimeinen päättyy elokuun puolivälin tienoilla. Tiestöt niitetään kaikki kertaalleen, moottoriteiden ja pääteiden pientareet kahdesti tai jopa kolmesti. Kesän alussa alkavat niitot lisäävät tieturvallisuutta kaikille – ja helpottavat myös talvihoitoa. Jos niittoa ei ole tehty, lumi ja jää kiinnittyvät ja kinostuvat teiden varsilla oleviin heinätukkoihin. 

Viheralueet parantavat viihtyisyyttä. Kaupungissa ne myös toimivat hulevesien hallinnassa. Vesikatoilla viherrakenteiden tulee olle riittävän kevyitä ja niiden tulee pidättää ja päästää läpi vettä. Viherkatot toimivat hulevesien hallinnassa, suojaavat katon vedeneristystä ja ja pidentävät samalla sen käyttöikää. Ne myös toimivat melunvaimentimena ja puhdistavat ilmaa sitomalla hiukkaspäästöjä ja pölyä. Viherkatot tuovat myös kauneutta kaupunkympäristöön. 

Lue lisää