Paikalliset sivut:
YIT Group

Kilpailuttaminen tehostaa toimintaa

Tarjoamme täyden palvelun ratkaisun tiestölle määritetyn palvelutason ylläpitoon. Olemme olleet yksityinen markkinajohtaja jo vuodesta 1998 alkaen, jolloin alueurakoita ryhdyttiin kilpailuttamaan. Pitkä kokemus alueurakoiden hoitamisesta on vakiinnuttanut toimintamme ympäri Suomen.

Palvelumme tarkoittaa tilaajalle sitä, että tiestön palvelutaso on sopimuksen mukainen urakan ja vuoden jokaisena päivänä. Maan suurimpana rakennusalan palveluyrityksenä tarjoamme laaja-alaisen teknisen osaamisen, kokemuksen myötä hioutuneen alihankintakulttuurin ja pätevät resurssit. Erityisen merkittävä osa luotettavuutta ja kustannustehokkuutta ovat myös valmiit ja kehittyneet toimintajärjestelmät, joilla urakkaa suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja raportoidaan.

Alueurakkaan kuuluvia töitä ovat muun muassa talvihoitotyöt, liikennemerkkityöt, päällysteiden paikkaukset, äkilliset hoitotytöt, vihertyöt, tunneleiden pesut ja tekninen ylläpito, ojitus ja graffitien poistot.

Espoon alueurakka menestyy sujuvalla yhteistyöllä

Yhteiset aloituspalaverit ennen kesä- ja talvikautta kuuluvat Espoon alueurakan hyvään käytäntöön. YIT:n koolle kutsumaan palaveriin osallistuvat asiakkaan lisäksi aliurakoitsijat, joista jokainen vastaa oman erikoisalansa tehtävistä. Kun palaveri on pidetty, jokainen tietää laatuvaatimukset, työturvallisuusasiat, aikataulut ja oman roolinsa urakan menestymisessä. Näin toimii liikennemääriltään yksi Suomen vaativimmista alueurakoista, Tukefin 2 -yhteistyömallin mukaisesti.

Tukefin 2 on Tuottavuuden kehittämisprojekti, jonka oppeja sovelletaan Espoon alueurakassa. Tukefinin myötä suunnittelukäytäntöä on uudistettu keskustelevaan ja neuvottelevaan suuntaan. Yhteistyössä tehtävä aikataulu auttaa aliurakoitsijoita ymmärtämään oman roolinsa urakan onnistumisessa. Aikataulujen suunnittelu myös vähentää odotusaikoja ja sitouttaa jokaisen osapuolen vastuunottoon kokonaislaadusta. Tilaajalle toimintatapa merkitsee selkeää, sujuvaa ja johdonmukaista palvelua sekä reaaliaikaista raportointia urakan etenemisestä.

Teiden ja katujen kunnossapitopäivystys 24/7

Teiden ja katujen kunnossapitopäivystyksestä vastaa palvelukeskus PANU. Palaute ja toimenpidepyynnöt koskien Infran hoito- ja kunnossapitoa keskitetysti 24/7 päivystävään PANUun. Jätä palautteesi tästä. Voit tarvittaessa jättää palautteesi myös sähköpostitse tai soittaa.

Sulje
Sulje
Lähetetään...