Täytehiekka ja -sora

Käyttökohteet

Täytehiekkaa käytetään erilaisissa vähemmän vaativissa täyttökohteissa, kuten erilaiset pihojen täytöt. Routimattomat täyttömateriaalit sopivat erilaisiin täyttökohteisiin massanvaihdoista kaapeliojien alkutäyttöihin.

Ominaisuudet

Koska täytehiekkaa ei ole seulottu, se saattaa sisältää jonkin verran kiviä. Toimitamme harjusoraa seulomattomana karkeana täytehiekkana.

Täyttömateriaalit harjusorasta

Routimattomat täyttömateriaalit soveltuvat täyttökohteisiin massanvaihdoista kaapeliojien alkutäyttöihin.

Tuotamme soralajikkeita seulomalla erilaisiin täyttökohteisiin, joissa maksimi raekoko on määrätty täytettävien rakenteiden suojaamiseksi. Käyttökohteita ovat mm. perusmuurien vierustäytöt, routaeristeiden suojatäytöt sekä viemäri- ja kaapelikaivantojen alkutäytöt.

Saat meiltä harjusoraa seulomattomana karkeana täytesorana, täytehiekkana ja eristys- /suodatinhiekkana. Yleisimpiä seulottuja raekokoja ovat 0/100, 0/50, 0/30, 0/16, 0/8 ja 0/4 mm. Seulottujen tuotteiden rakeisuus määräytyy pääasiassa harjuesiintymän rakeisuuden ja syötekohdan valinnan mukaan. Erikoislajikkeissa voidaan seulontatekniikalla vaikuttaa myös seulottujen tuotteiden rakeisuuteen.

 

Sulje
Lähetetään...