Seulottu sora

Käyttökohteet

Seulotut sorat ovat hyvin vettä läpäiseviä kiviaineksia ja routimattomuutensa vuoksi ne soveltuvat hyvin erilaisiin täyttökohteisiin massanvaihdoista kaapeliojien alkutäyttöihin. Seulomalla tuotamme soralajikkeita erilaisiin täyttökohteisiin. Käyttökohteita ovat mm. perusmuurien vierustäytöt, routaeristeiden suojatäytöt ja viemäri- ja kaapelikaivantojen alkutäytöt.

Ominaisuudet

Harjusoran yleisimpiä seulottuja raekokoja ovat 0 - 90, 0 - 32, 0-16, 0-8 ja 0 - 4 mm. Routimattomien seulottujen tuotteiden rakeisuus määräytyy pääasiassa harjuesiintymän rakeisuuden ja syötekohdan valinnan mukaan. Erikoislajikkeissa voidaan seulontatekniikalla vaikuttaa myös seulottujen tuotteiden rakeisuuteen.

Saatavilla olevat raekoot

0 – 16 mm
0 – 8 mm

Sulje
Lähetetään...