Rautateiden rakennekerrosmateriaalit

Rautateiden rakennekerrosten pengermateriaalit, suodatinhiekat, eristyskerroksen materiaalit ja välikerroksen materiaalit tehdään harjukiviaineksesta. Teemme eristys- ja välikerroksen materiaaleja myös kallioraaka-aineesta.

Tuotamme yhdistettyä eristys- ja välikerroksen kalliomursketta sekä tukikerroksen sepeleitä kallioraaka-aineesta. Tukikerroksen raidesepelimme täyttää vilkkaimminkin liikennöityjen rataosuuksien korkeat lujuus- ja raemuotovaatimukset.

Sulje
Lähetetään...